A Divat 1871

2014.07.28 13:54

1. szám, Január 1.:

A derék és a tunika különféle szabása képezi most a ruhákon a változatosságot és vele az újdonságot is. A derék övvel és gyakran kis aljakkal is bír; az elsőnél rendesen szív alakú kivágás van, felrakott hajtókákkal és zárt előrészekkel. Ha aljacska van a derékon az rendesen alul rojt vagy más ékítménnyel elláttatik.

Az ujjak minden formában fordulnak elő, de ott ahol a ruha nagyobb eleganciával van kiállítva a bő ujjnak adatik az elsőbbség, mert a ruhához hasonló gazdagabb ékítéssel lehet azt ellátni.

A tunika szabása semmiféle szabálynak nincs alávetve és egyedül a jó izlés által vezéreltetik, ezért minden ráncozat vagy összeállítás, mely a ruhát kecsesen díszíti mint új és divatos elfogadtatik. A szoknyák régiebb szokás szerint mindig csak fodrokkal díszíttetnek, melyek némely ruhánál annyiban térnek el az előbbeni fodroktól, hogy például egy szoknyára fél rőfnyi, vagy még annál is szélesebb fodor alkalmaztatik szabályos redőkbe szedve (volant plissé), ezen fodrok rendesen felül bársony paszománttal díszíttetnek, valamint a bársony, rojt és valamint a kelme maga rojtozva a legkedveltebb díszítések közé tartoznak.

A ruhák mellett a köpenyekről is meg kell emlékeznem, melyek a mostani idényben igen fontos szerepet játszanak. Leginkább vastag, puha, belül szőrös "Elastique" posztóféle kelméből készülnek, színre nézve leggyakrabban feketében és amellett kék, sötétzöld és barna színekben. Formájuk vagy bő vagy testhez álló, az utóbbiak rendesen díszesebbek minthogy több tért nyújtanak különféle változatokra; a bő formák vagy egészen simák csupán váll és rojt dísszel, vagy ha díszesebb gallért nyernek, mely leginkább rojttal és bársonnyal díszíttetik.

A bársony paletók szintén nagyon divatosak. A formájuk olyan mint a posztó paletóké azon különbséggel, hogy több díszt fordíttatik reájuk, mely selyem csipkéből és selyem rojtból áll, közben atlasz bias-al.

1st issue, January 1.:

Bodice's and tunique's different tailorings create the variety and newness of the ensembles. The bodice often has a belt and a little peplum too; the first generally has a heart shape cut with inserted lapels and closed front. If the bodice has a peplum then it's generally setted with fringe or other embellishment.

Sleeve forms are various, but if the toilette is made with elegancy then pagoda-sleeves are prefered, because it can be setted with richer embellisments similar as the toilette's.

Tunique's tailoring is out of order and only directed by good taste, therefor every type of drapery or arrangement that decorates the dress charmingly is accepted as new and fashionable. Skirts are only decorated with flounces according to the former practice, these vary from the former flounces on some dress, that for example the skirt is setted with a half ell or wider flounce gathered in even volants (volant pleats), these flounces are generally ornated with a velvet passemantery at the top, also the velvet, fringe and the fabric itself fringed out are all part of the favoured trimmings.

Beside toilettes I must remember about wraps too, playing a very important role in this season. Mostly made from thick, soft, fury inside "Elastique" baize fabric, the colour mostly black but also blue, dark green and brown. The shapes rather loose or tight fitting, the latter is generally richly ornated as these offer more space for the variations; loose shapes very plain only with yoke and fringe trimmings, and if it has a fancy collar often decorated with velvet and fringe.

Velvet paletots are also very stylish. Their shape is the same as baize paletot's, only with that difference more trimming inserted on these, made from silk laces and silk fringes, inbetween atlas bias tapes.

Házi öltözetek/In-door gowns                                         Estélyi ruhák/Evening toiletts

 

2. szám, Január 16.:

Habár a waterproof és posztó kosztümök még mindig kedveltek, a hideg téli idény bekövetkezésével mégis meleg pelerine köpenyek, nagy bournouszok, prémmel díszített bársony paletók és szintén prémmel díszített egész öltözeteknek adtak helyet. A pelerine köpenyek közönséges hosszú, bő paletók formájával bírnak, hosszú, szűk ujjakkal s nagy pelerinnel mely hátul gyakran kapucnit nyer. Ezen köpenyek velours vagy double kelméből nem béleltetnek, s bársony s selyem zsinórral díszíttetnek. Kevésbbé vastag kelmék meleg gyapozást igényelnek selyem vagy cloth béléssel. A zekét, pléd kelme köpenyeket csupán zsenília rojtokkal díszíttetnek, míg a kasmír, nehéz selyem vagy bársony köpenyek gazdag rojt, csipke s zsinór díszt mutatnak a kapucnin és pelerinen - ily gazdagon díszítve ezen köpenyforma legjobban kedveltetik az elegáns hölgyvilág által.

A nagy köpenyek keveset mutatnak az öltözetből; másként van az a paletókkal melyeket minél összhangzóbban kell választanunk az öltözettel. Barna paletóhoz barna, zöldhöz zöld, kékhez kék ruhát viselünk összhangzó árnyalatban. A prémcsíkokat a külszél körül alkalmazzák, gyakran hajtókákat egészen prémből, úgy hogy úgy néz ki mintha prémmel bélelt paletó volna. Az egészen prémmel díszített costümök posztó, lasting vagy bársonyból vannak s az alján simán prémcsíkokkal díszíttetik vagy pedig fodrokkal prém befejezéssel asztrakán és krimmer úgy valódi mint utánzott igen kedveltek; igen elegáns chinchilla különösen barna plüsshöz vagy bársonyhoz. A hosszúszőrű majomprém nem mindenkinek jól áll, míg a fehér kacsatoll prémdíszek csak bársonyra alkalmaztatnak s inkább a fiatalok számára valók.

Kislányok az ily costümök felélesztésére színes szalagcsokrokat nyernek s ezekkel összhangzó kalapdíszt s karmantyút, gallér bélést. A kislányok egyáltalán legkényelmesebben érzik magukat meleg pelerine köpenyben vagy gyapotoztott derékból s aljból álló felöltőikben szintén színes szalagokkal. A fiúk orosz kabátot nyernek prémcsíkkal s skót sapkával összhangzó dísszel. Nagyobb fiúk s lányok hosszú paletókat hordanak veloursból vagy doubleból prémcsíkokkal. Igen csinosak a különféle színű plüsh kelmepaletók, melyek egy árnyalatú alappal bírnak s egy másik árnyalatú plüssel díszíttetnek.

A hajviselet mint már volt alkalmunk megjegyezni most a legislegegyszerűbb, s többnyire fürtökből s tekercsekből áll. Ezekhez legjobban illik a telt ág, mely elől diadémszerűen a hasonlókon nyugodva hosszú indákban végződik, mely hátul vagy oldalt a hajon keresztül tekertetik s azután könnyedén aláfügg, nagyobb virágokat úgymint: rózsákat, kaktuszokat s vizililiomokat gyakran látunk, de kisebb virágok is úgymint kisuló atlasz stb. igen kedveltek. A legyezők soha nem jelentek meg ily különféle alakokban mint mostan, ódon félkör formákban találkozunk velük valamint kis gömbölyded fromákban is. Festmények fán vagy szöveten igen kedveltek rajtuk. Hasonló formában kicsi, egészen kelmével befedett vagy fából álló minták könnyen rávetett csokrokat mutatnak. Igen elegánsak a fehér falegyezők áttört és aranyozott ívszéllel, színes virágfestéssel fehér alapon, vagy arannyal készült arabeszkekkel. Ezen legyezőknek meg kell felelniük az öltözet színeinek. A szép legyezők egészen elefántcsontból gazdag dísszel minden öltözetnek megfelelnek, hasonló előnnyel bírnak a bagaria bőr és teknősbéka legyezők.

2nd issue, January 16.:

Although waterproofs and baize costumes are still generally favoured, with the arrival of the cold winter season these gave place to the warm pelerine capes, the big bournouses, velvet paletots trimmed with fur and full dresses also trimmed with fur. Pelerine capes have paletot shape with common long, loose shape with long, tight sleeves and with a big pelerine, often gains a hood at the back. These capes from velours or double fabrics don't need lining, and decorated with velvet and silk soutache. The less heavy fabrics need warm wad interlining, with an underlining of silk or cloth. Spencers, plaid fabric capes only trimmed with chenillia fringes while the cashmere, heavy silk or velvet capes display rich decorations of fringes, laces and soutaches on the hood and pelerine - trimmed so richly that these cape-forms are priored by elegant ladies.

Big coats reveal little of the dress; differently with the paletots what we must choose in perfect harmony with the dress. For brown paletot brown, for green green, for blue blue dress must be worn in similar shade. Fur stripes trimmed around the outer edges, often collars made from fur as it appears to be as a fur lined paletot. The fur trimmed costumes made of baize, lasting or velvet and the bottom is simply trimmed with fur stripes or flounces with fur facings, astrachan and crimmer as real or as faux are very favoured; the chinchilla is very fancy especially with brown velvet or plush. Long monkey fur doesn't fit everyone while white duck feather-fur trimmings only used on velvet and rather becoming the youth.

Little girls to vivify these costumes use colourfull ribbons and hat decorations in harmony with this, also as muff and collar linings. Otherwise little girls feel most comfortable in the warm pelerine capes or in wad interlined bodice and skirt as wraps also with colourfull ribbon decorations. Boys gain Russian coat with fur stripes and a Scottish hat with similar decoration. Bigger girls and boys wear long paletots from velours or double with fur stripes. Very charming are the variously coloured plush fabric paletots, in one basic shade and ornated with another shade of plush.

About hair-dressing, as we once had the opportunity to mention, now it's the simpliest, mostly from ringlets and rolls. Full twig fits perfectly with these, on the front laying as a tiara on similars and ending in long trails, cross rolled at the back or on the sides of the hair and easily hangs down with bigger flowers, like: roses, succulent flowers and water lilies as we can see often, but smaller flowers too as "kisulo" atlas etc. are very favoured. Fans had never appiared in such various shapes like now, in antique half-round shapes also in small roundy shapes that we can see. Paintings on wood or on fabric are very favoured on these. Similar shapes in little, covered with fabric or samples from wood appear with easily scattered bows. White wood fans are very fancy with golden open-work and arch edges, colourfull flower paintings on white or arabesques made from gold. These fans must be in harmony with the ensemble. The prettiest fans are from ivory with rich decorations are becoming with every toilette, the bagaria-skin and turtle-shell fans have the same advantage too.

Zsakett, testhez álló és bő paletó fiatal lányoknak és nőknek                          Bő paletó prémdísszel

Jacquette, tight fitting and loose paletots for young misses and women          Loose paletot with fur trimming

Pelerine köpeny és téli ruha kislányoknak                           Testhez álló paletó

Pelerine cape and winter ensemble for little girls                Tight fitting paletot

Divatos frizurák, hajdísz, ruha díszítések és legyezők/Stylish hair-dos, decorations, toilett trimmings and fans

 

9. szám, Május 1.:

Utóbbi számainkban feltártuk olvasónőink előtt a most divatozó tavaszi öltözeteket, melyeknek változatossága oly nagy, hogy alig vagyunk képesek meghatározni milyenek tulajdonképen a legizletesebbek s legelegánsabbak. A kelmék száma légió; egyet azonban megjegyezhetünk, hogy a szürke és barna szövetek séta öltözetekhez legszívesebben választatnak; mégpedig nem a lilaszürkék és kávébarnák, hanem a porszín, sárgás szürke és fabarna árnyalatok. Különösen kedveltek szürke ruhák barna dísszel. A szövött szegélyzetű és rojtos kelmék még mindig nagy tetszésnek örvendenek, úgyszintén a célszerű waterproof szövetből készült öltözetek, melyek olcsók s igen kényelmesek s szintén szövött rojttal s szegélyzettel bírnak. Szépek a vászonszerű fénytelen szövetek, melyek már tavaly nagyon viseltettek; új egy finom selyemfényű kelme, mely gyapjútafota név alatt ismeretes, gyönyörűen esik ráncokba s színpompában a selyemmel versenyez. A foulard és bastruhák szintén teljesen divatoznak még s a grenadine a nyári kelmék között az idén is első helyet fog elfoglalni.

A felöltők, a ruhától elütő kelméből már nagyon ritkán tűnnek fel. Szükséges ugyan a birtokában lenni valami meleg zekének, talmának vagy kendőnek, de a tulajdonképeni divatos öltözet, a kosztüm, a földig érő díszített ruha mely hasonkelméjű zeke, gallér stb. által kiegészíttetik. A kosztüm már most a legelegánsabb társasági öltözetek között is fel kezd tűnni s korántsem az utcára szorítkozik többé úgy, mint azelőtt. A legegyszerűbb öltözetek aljból, derékból és bő gallérból vagy zekéből állnak; a tunika mindenesetre ép oly elegáns mint szép kiegészítést képez, hanem ezt illetőleg óvakodnunk kell a tavaly annyira kedvelt dudorodásoktól; csupán könnyedén felhúzatik, ami igen csinos és amellett kevésbbé feltűnő hatású. A kosztüm alja még mindig a régi szabásmód szerint készül. A többi elrendezést illetőleg három alapformát kell meghatároznunk: a zekét, a lebbentyűs derekat és a felsőruhát; ezekre vezethető vissza minden elrendezés, összeállítás és díszítés. Többnyire csupán a lebbentyű megváltoztatásán alapszik minden, mely különben már régóta nem kizárólagos tulajdona a zekének, hanem a derékkal egyetemben szabatik, vagy pedig az övhöz varratik.

A testhez álló derék meghosszabbított lebbentyűje a felsőruha, melyet simán aláhullva, vagy könnyen felhúzva viselnek, különféle elrendezést mutat. Ahelyett, hogy az egész öltözetet összhangban díszítenék a felsőruha külön díszt nyer; az aljat például csupán fodrokkal vagy hengerekkel díszítjük, a felsőruhát ellenben atlaszhengerekkel, rojtokkal és hímzéssel; vagy pedig összhangzó de mégis egymástól elütő kelméket választunk, mint simákat s csíkosakat, mintázott sűrüket és sima átlátszóakat az öltözet két főrészéhez. Így járhatunk el különben a tunikával és zekével is, de mindenesetre előkelőbb a felsőruha. Azonkívül az ilyen kétszínű s kelméjű öltözetek habár nem is újak, hanem igen célszerűek. Két egészen használhatatlan öltözet ily összeállítás által egy új öltözetté alakítható át; s különben is azáltal oly változatossága idézhető elő az öltözködésnek, mely különben utazáskor például, lehetetlen volna. Egy fekete selyemszoknyára például nem csak a most különösen kedvelt fehér-fekete plédszövet felsőruhát viselhetjük, hanem barna, szürke és különféle színes felsőruhákat is; színházba és hangversenybe azután fekete grenadine ruhát veszünk fölé, mely színes csokrokkal élénkíthető és mindig igen elegáns. Fekete selyem felsőruha minden színes alsóruha fölé viselhető.

A ruhaderekak legkülönfélekép kivágatnak s számtalan chemisette-gallér forma által kiegészíttetnek. Az ujjak most különös figyelmet igényelnek, gazdagon díszíttetnek és minden elegánsabb öltözethez bőven viseltetnek.

A kalapokat illetőleg annyi mintát hoztunk már e számban is, hogy nem szorulnak további leírásra.

A divatos napernyők most többnyire a ruha színével bírnak, s nem ritkán annak díszítését is ismétlik.

A Divat múlt évfolyamában adott utasítások a lovagló ruhákat illetőleg még most is érvényesek. Az alj az öltözetekben divatozó forma szerint készíttetik, hanem minél egyszerűbben s elkerülve a dudorzatokat és fodordíszeket. A lebbentyűt illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy annak rövidnek kell lennie, különben tunikához hasonlóvá válnék, mi lovagló ruhánál nagyon izléstelen volna.

9th issue, May 1.:

In our late issues we had revealed the recently fashionable spring toilettes for our readers, the variety is so big we slightly can define how the most tastefull and most elegant look properly speaking. The number of fabrics are legion; but we can say one thing that grey and brown fabrics for walking dresses are prefered; only not the purplish-grey or coffee-brown but the dust colour, yellowish-grey and wood-brown shades. Especially prefered the grey dresses with brown trimmings. The fabrics with woven facing or fringed-out trim are still very prefered, also dresses that are made from the subservient waterproof fabric, these are cheap and very comfortable, also gain woven facings and fringes. The baize-like, dim fabrics are also neat and these were worn commonly last year; a soft, silky fabric is new, known on the name as cotton taffeta, falls into plaits perfectly and challanges the silk in colour flash. Foulard and bast toilettes are also still very fashionable, and grenadine this season too shall take the first place among summer fabrics.

Wraps from different fabric of the toilette appear very rarely. Although it's important to have a warm spencer, talma or cape, but the propre fashionable dress, the costume, the ground-long ornated dress is supplemented by similar fabric spencer, collar, etc. Costume now starts to appear among the fanciest society toilettes and not by long ment for only the street-wear like before. The simpliest dresses are made with skirt, bodice and wide collar or spencer; the tunique is such as elegant as neat supplement, but with this we must beware of the big pouffs like last year; only gathered up easily, this is very pretty and also less showy effective. The skirt of the costume is still made accordingly to the former tailorings. Touching other settings, we can define three main shapes: the spencer, the peplum bodice and the outer garment; every other setting, design and decoration can be originated back to these. Mostly everything depends on peplum's alteration, otherwise this isn't the property of the spencer for a long time, but tailored together with the bodice or mounted onto the belt.

The outer garment is the enlonged peplum of the tight fitting bodice, can be worn simply falling down or gathered up, appears in various arrangements. But instead of decorating the whole dress in harmony, the outer garment gains different embellishment; for example the skirt is only ornated with flounces or tapes but the outer garment with atlas bands, fringes and embroidery; or the trimming is similar but from different fabric, like plain with stripy, printed thick and plain sheer as the two main parts of the dress. Otherwise we can do the same with the tunique and the spencer, but the outer garment is more classy. Otherwise these two toned and two fabric dresses tho' might not be new but very subservient. Two wholly useless dress with this setting can be reshaped into a new dress; otherwise with this such a variety can be brought about in clothing, what could be impossible, for example during travelling. Over a black silk skirt, for example, we can't only wear the now especially fashionable black and white plaid fabric outer garment, but brown, grey and various coloured outer garments too; to the theatre or concert we can wear over this a black grenadine outer garment, this can be vivified by colourful ribbons and this is always very fancy. Black silk outer garment can be worn over every coloured skirt.

Bodices have various cuts and accessoried by countless chemisette-collar shapes. The sleeves now need special attention, trimmed richly and for every elegant toilette in pagoda shape.

About the bonnets we had given so many pictures, in this issue too, that any more report is needless.

Fashionable parasols now are mostly in harmony with the colour of the toilette, and often repeat the decorations too.

About "A Divat"'s advices for riding-habits of last year are current now too. The skirt is made after the fashionable dress shape but simplier, avoiding pouffs and flounce decorations. About peplum we must say that this has to be short, otherwise might be similar with tunique and this would be very improper at a riding-habit.

Nyári öltözetek/Summer toilettes                                       Lovagló ruhák/Riding-habits

Kosztüm ruha és Pamela kalap                                               Chemisette fichu alsó ujjakkal guipure hímzésből

Costume dress with Pamela bonnet                                        Chemisette fichu with cuffs of guipure embroidery

Divatos napernyők/Stylish parasols

 

19. szám, Október 1.:

A divatos világ, mely a nyárt fürdőhelyeken és utazáson tölté eddig, lassanként visszatér a fővárosba s azt új életre kelti. A kirakatok a művészet és ipar legszebb termékeit tárják fel s mindenki igyekszik meglepő újdonságok által közönséget vonzani.

A szebbnél szebb újdonságok közepette, egy az átmeneti időre feltalált kecses felöltő "Graciosa" vonja magára legelőször is figyelmünket. Hosszú echarpe ez, a nyaknál hátul úgy összeállítva mint a beduin, a mellen keresztbe téve és zsinórral hátrakötve úgy, hogy tunikát képez. Ily felöltőket láttunk skót kockás bársonyból, (Irish) popelinból több színekben, és "á la romaine" csíkozott könnyebb és nehezebb kelmékből.

Fekete selyemruhák fölé viselve meglepő hatásúak ezen felső öltönyök; világos színekben pedig, például fehérben kékkel vagy rózsaszínnel, elegáns színházi belépti öltöny gyanánt szerepelnek. A felső öltönyök formájára nézve különben a legnagyobb változatosság uralkodik. Szabadon választhatunk rövidet vagy hosszút, zeke formát vagy testhez állót, a divat ellen nem vétkezünk. Kiváló szépnek találtunk egy fekete gyapotripszből vörös flanellel bélelt, félig testhez álló és bő ujjakkal készített felöltőt, mely valamint a hozzá tartozó tunika egész terjedelmében fekete selyem zsinórokkal van kivarrva. Egy másik neme a felső öltönyöknek eredeti szép szövetje által kitűnik. Ez az ún. "Vigogne" kelméből készült, melynek szövése egészen nyersnek és durvának látszik, de dacára annak igen lágy és könnyű, ékítését nyersszínű selyem guipure csipkékre akasztott rojt képezi. Bársony és posztó felöltők passemanterievel és tollakkal gazdagon ékíttetnek, bársonyra főképpen feketére, sötét zöldre vagy barnára festett fényes kakastollak szépek, hol a rövidebbek rüss gyanánt, a hosszabbak pedig a rüss alatt rojt helyett alkalmaztatnak.

Ruhákra a "petit vieux" vastagszálú, fényes félselyem ripszet említjük, mint legújabbat, a "Drap de Belfort", "Serges de la marine", "Cannélé", "Poudré" és "Sergé" mind vastagszálú, téli kelmék sok igen szép színekben, melyek közt megemlítjük a "Paris brulé" sárgásbarnát, "Caroubier" vörösbarna, "Terre inconnue" sötét barna, "Pius" lilásbarna, "Marron" gesztenyebarna, "poussiére" szürkésbarna, "Bleu marine" és "Bleu d'Italie" kék színben, "Feutre tyrolin" és "Gris anglais" szürke színek, "Vert de mer" sötét zöld, "Pervenche" és "Violette" lila színeket. Selyemben az utcai ruhákra "Camayeux" azaz kék árnyalatban összeállított "Drap de France" ripsz kelméket találtunk legszebbeknek. Soirée ruhákra egy leírhatatlan szépségű "Drap de Soleil" atlaszféle kelmét; egyszerűbb selyemruhákra sima és csíkozott "Lyoni Taffetas".

A ruhák ékítése sok ízben hímzett bársony rézsúttal történik.

19th issue, October 1.:

The fashionable world, who had spent the summer at bathing places and travelling till now, slowly returns to the capital giving it new life. The display windows open for the most beautifull products of art and industry and everyone tries to attract the audience with amazing novelties.

Among the beauty of all beauties of these novelties, a gracious wrap "Graciosa" invented for the transition-season detracts our attention first. This is a long echarpe, tailored at the back as a beduin, crossed at the breast and tied to the back with a string, so it creates a tunique. We saw these wraps from Scottish tartan velvet, Irish popeline in various colours, and "á la romaine" stripy lighter and heavier fabrics.

Above black silk dresses these outer wraps are amazingly effective; and in light colours, for example white with blue or pink, appear as fancy sortié for the theatre. Otherwise about the shapes of the outer wraps the greatest variety rules. We are free to choose long or short, spencer shape or tight fitting, we do no wrong against fashion. We had find especially beautifull a black cotton-reps with red flannel lining, half tight fitting with loose sleeves wrap, this also the tunique ment for this stitched in full lenght with black silk soutache. Another type of the outer wraps mark out by their beautifull fabric. This is made of the so called "Vigogne" fabric, the woving of this looks really raw and ragged, but in spite of this very soft and light, trimmed with fringes hanged on raw coloured silk guipure lace. Velvet and cloth wraps are decorated richly with passemantery and feathers, on velvet especially the blacks, dark green or brown painted shiny cock feathers are charming, the shorter ones as rouche, the longer ones under the rouche as used instead of fringe.

For dresses we mention as the newest the "petit vieux" thick fibred, shiny semi-silk reps, the "Drap de Belfort", "Serges de la marine", "Cannélé", "Poudré" and "Sergé" all thick fibred, winter fabrics in a lot of very neat colours, among these we mention "Paris brulé" yellowish brown, "Craoubier" reddish brown, "Terre inconnue" dark brown, "Pius" purplish brown, "Marron" chestnut brown, "Poussiére" greyish brown, "Bleu marine" and "Bleu d'Italie" blue colours, "Feutre Tyrolin" and "Gris anglais" grey colours, "Vert de mer" dark green, "Pervenche" and "Violette" purple colours. From silk as street-wear we had found "Camayeux" namely blue shade setted "Drap de France" reps fabrics as the most beautifull. As for soirée toilettes an indescribable beautifull "Drap de Soleil" atlas-like fabric; for simple silk dresses plain and stripy "Lyoni Taffetas".

The embellishments of the ensembles are often embroidered velvet bias tapes.

Házi-, séta- és látogatásiruhák nőknek és gyerekeknek az ősz-téli szezonra/In-door, walking and visiting toilettes for women and children for fall-winter seasons