Abroncsok és alsószoknyák 1871-'75/Bustles and petticoats 1871-'75

2014.08.14 14:02

1868-'71-ig terjedő időszak abroncsai és alsószoknyái itt és itt , ezért ebben a cikkben a további évekkel folytatom.

The bustles and petticoats of 1868-'71 here and here , so in this article I go on with the following years.

 

Az dúzokkal és tournure-ökkel a női test hátsó részét formázták tovább 1871-től, habár a fél krinolin (vagy krinolinos szoknya) is divatozott még. Az alsószoknyák szerepe viszont megnőtt, nem véletlenül fektettek nagy hangsúlyt rájuk. Mindennek célja volt, a sok gyönyörű fodornak és dísznek, a zsinórozásnak és a keményítésnek is. Először is a fodrok azt a célt szolgálták, hogy súlyt adjanak a szoknyának, így ne gyűrődjön fel viselés közben valamint az uszályon a több sornyi nehéz fodor megakadályozta hogy csúnyán begyűrődjön a ruha alatt. Másodrészt a zsinórozás is azért kellett, hogy szabályos alakot kölcsönözzön az alsószoknyának, mivel a sima dúz már nem tartotta végig a ruhát, mint a régi abroncsok. A keményítés mindkét célt szolgálta.

Ahogy elkezdett a ruha szűkülni a csípőn úgy jelent meg az igény a karcsúbb alak eléréséhez is a hölgyek körében. Mivel a tournure abroncsait gyakran dupla rétegű tunika és puffos dúz-rész fedte, szükségtelenné vált a rengeteg alsószoknya használata s 1875-re néhány elhivatott hölgy odáig is elmerészkedett, hogy az illemszoknyán kívül nem is viselt rendes hosszú alsószoknyát. De hogy a rendes hölgyek becsületét megmentsék, magára a dúzra felgombolható alsószoknyákat készítettek vagy az alsószoknyába varrták bele az abroncsokat.

With the bustles and tournures the back side of the female figure was shaped on from 1871, tho' the half-crinoline (or crinoline skirt) was still fashionable. But the role of the petticoats grew, not by accident they layed the accent on these. Everything had it's purpose, all the glamorous flounces and trimmings, the cording and starching too. At first the flounces were ment to give weight to the skirt to prevent it from gathering up while wearing, also the several rows of pleats on the train to prevent it from wrinkling in ugly under the dress. Secondly cording was needed to give an even shape to the petticoat because the simple bustle didn't support the whole skirt as with the old hoop skirts. Starching was good for both purposes.

As the skirt started to get narrower on the hips the urge for the slim figure appeared among the ladies. Because the hoops of the tournure was covered by several layers of tunique and puffy bustle-back, the use for more petticoats had become needless and by 1875 some desperated ladies even ventured to not wear any proper long petticoat but only the modesty petticoat. But to save the reputation of the decent women, button-up petticoats were produced for the bustles, or the hoops were stitched inside of the petticoat.

Alsószoknyák rézsent fodrokkal a begyűrődés elkerülésére és erős zsinórozással (A Divat, 1871)/Petticoats with diagonal ruffles to avoid wrinkles and with stiff cordings ("A Divat" 1871)

1872 tournure uszályos ruhákhoz és egy rövidke lószőr dúz, Magyar Bazár/1872 a tournure for train skirts and a short hair-cloth bustle  "Magyar Bazár"

Hosszú és rövid, ú.n. illem alsószoknya 1872, Magyar Bazár/Long and short, the so called modesty petticoats, 1872 "Magyar Bazár"

Uszályos shirting alsószoknyák, Magyar Bazár 1872/Train petticoats from shirting, "Magyar Bazár" 1872

Dúzok dimitiből és lószőrből, 1873 Magyar Bazár/Bustles of dimity and hair-cloth, 1873 "Magyar Bazár"

1874 tournure-ök vörös kázsmérból és elasztínból, Magyar Bazár/1874 tournures from red cashmere and elastin "Magyar Bazár"

1875-ös shirting tournure rágombolható uszályos és rövid alsószoknyával, valamint egy sima alsószoknya, Magyar Bazár/1875 shirting tournure with button-up short and train petticoats, also a simple petticoat, "Magyar Bazár"

Shirting alsószoknya és dúzra felgombolható alj, Magyar Bazár 1875/Shirting petticoat and a detachable skirt on bustle, "Magyar Bazár" 1875

Tournure-ök 1875-ből, Magyar Bazár/Tournures from 1875, "Magyar Bazár"