Budapesti Bazár 1873

2014.08.12 13:45

20.-23. szám, Október 15.-December 1:

Minden idény elején a családanyák, különösen hol több tagból álló család van, a divat roppant változatossága miatt aggodalommal néznek a jövőbe, mert midőn az ősz bájos mezétől fosztja meg a természetet, intésül szolgál az egyszersmind nekünk arranézve, hogy mi is könnyű, nyári, díszes öltönyeinket melegebb öltözetekkel cseréljük fel. A divat ilyenkor, ily nagy átváltozásnál sok gondos édes mamának szül aggodalmat, mert a múlt őszről, bár jól karban maradt öltözeteket miután nem divatosak újakkal kell felcserélni, vagy divat után átalakítani, ennek következtében gyakran a toillettek átváltoztatására szánt összegecske, a rohammal előre haladó divat változatossága által előidézett költségeket alig fedezi.

Mi az idén ezen aggodalomtól a kedves családanyákat tökéletesen felmentjük, mert egy idényben sem tartotta meg a divat egyoldalúságát annyira, mint ez idén, változatossága alig észrevehető az eddig látott öltözetek után ítélve, ha van is némi változás a divatban, az csakis a paletók és felöltők formáin történt, de oly csekély észrevehetőséggel, hogy a múlt évről jó karban maradt öltönyök az idei legdivatosabb tárgyak mellett is a versenyt tökéletesen kiállják.

A ruhák akkép készülnek, mint a múlt évben fodrokkal, szegélyekkel, rojttal varják körül a fodrokat, csupán azon egy újat láttunk a ruhákon, hogy csatokkal díszítik, csatokon áthúzott csokrokkal fél-fél rőfnyi távolságra varrják körül a fodrok közét, a derékra és ujjakra ugyancsak apróbb csatokra alkalmazott csokrokat varrnak. A csatok mellett azt tapasztaltuk, hogy a zsinórozás, a zsinór díszítés is régi uralkodó helyét ismét elfoglalni készül, mert a ruhákhoz már most is láttunk kevés zsinór ékítéseket, különösen a rövidebb felöltőket nagyon zsinórozzák. A dolmány az idén is divatban tartja magát, de az nem egyéb: rövid, zsinórozott felöltőcskénél, bő ujjakkal ellátva, eszerint nem új a divatban.

A ruhák alja rövid uszállyal készül, a nehezebb posztó ruháknál talán a kerek, egészen földet nem érő szoknya-alj megtartja régi formáját, hanem alul, majd minden ruhán egynegyed, sőt fél rőf széles berakott "plissé" fodrot láthatni. Az őszi ruhák felsőjének igen kedvelt, a nyári öltözeteknél is divatban levő, sőt már a múlt évben is viselt "Polonaise" a derékkal egyben szabott tunika.

A frizurákat magasan fésülve viselik, elől borzas választékokkal, a magas frizurához viselnek rövid fürt-chignont. A felfésült frizurákhoz szalag csokor és virág fejék igen szépen áll. A kalapokon a vadász-toll díszt igen viselik.

A sima szövet ez idén is a legújabb, de nem tiszta egyszínben, hanem különféle vegyületben, mely a szövet eredeti színét bágyadtabbá és határozatlanná teszi, de éppen abból ered a szövet újdonsága. A legújabb és legelegánsabb ilyen árnyalatok a barnászöld, kékeshamuszín, zöldeshamuszín, olive, bronz, stb. Ezen színek találhatók sima, vastag szálú "cord", "double lustre", "serge", "croisée láme" szövetekben, melyek őszi viseletre igen alkalmatosak. Finom őszi és téli ruhákra ajánljuk az "irish popeline"-t.

Tegyünk egy szemle-futtatást a téli öltözetekre. Előtérben látjuk a prémezett felöltőket; nem csak a bundákat és a felöltőket, hanem a posztó ruhákhoz is készült "Polonaise" felöltőket is prémezik.

20.-23. issues, October 15.-December 1.:

At every season opening the matrons, especially where several members of the family, due to the enormous changes of fashion face the future with distress, because as nature divest fall from it's charming outfit, for good and all caution for us to change the light, summer, fancy dresses to warmer dresses. At these times fashion, at such big turnings gives distress to all of the sweet moms because from last autumn, tho' well preserved toillettes, not fashionable anymore must be replaced with new or rechanged after fashion, whereupon often the money saved for these changes, hardly covers the variety of fashion rushing ahead causing such charges.

We in this season, perfectly save the mothers from under this distress, because never one season held the similarity as much as now, the change is hardly visible according to the ensembles we saw so far, and if some differenc appeares in fashion it only happens in the shapes of the paletots and wraps, but with such little perceptibility that yesteryear's well preserved wraps compete with the most fashionable objects of this year.

Dresses made after last year's with flounces, facings, fringes stitched on flounces, only one new we saw on the dresses is ornament with buckles, ribbons pulled through buckles, from half-half ell apart each other stitched around the flounces, on the bodice and sleeves also ribbons with buckles setted. Beside buckles we experienced that soutache, soutache trimmings preparing to rule again, because on models we could see some soutache trimmings, especially short wraps priored with soutache. Dolman is fashionable during this season too, but nothing else: than a short, soutached wrap with loose sleeves, so nothing new to fashion.

Skirts tailored with short trains, the heavier, cloth dresses with roundy, not ground-long shape perhaps can keep the old form, but at the bottom almost on every dress a quarter or half ell wide, pleated flounce appeares. Prefered outer garment for autumn toillettes, summer's and last year's favourite, the "Polonaise", a tunique tailored together with the bodice.

The hair-dresses are combed high with fuzzy parting in front, for these high hair-dressings short ringlet-chignons are worn. Bow-ribbon and flower decorations fit well the high coiffures. On hats the hunter-feather decoration favoured.

Plain fabric is very new this season too, but not in clear uni-colours, but in different compounds, making the original colour of the fabric woozily and wobbly, but this creates the novelty of the fabric. The newest and most elegant shades are brownish-green, blueish-ash colour, greenish-ash colour, olive, bronze, etc. These colours appear on the simple, thick fibre "cord", "double lustre", "serge", "croissée láme" fabrics, very suitable as autumn fabrics. For the soft fall and winter toillettes we recommend "Irish popeline".

Let's run over winter dresses. At first we can see fur coats; but not only fur coats and wraps, but "Polonaise" outer garment over cloth dresses are also fur trimmed.

Őszi sétaruhák elő- és hátrészeik/Autumn walking dresses, front and back views

Őszi felöltők posztóból és bársonyból/Autumn wraps from cloth and velvet

Estélyi öltözék/Evening toillette                                            Háziruha/House dress

Téli sétaruhák Polonaise felsőruhával és téli kabáttal/Winter walking ensembles with Polonaise outer garment and winter coat