Burkony 1882/Frock 1882

2014.09.22 20:45

Burkony ráncolt zarándok gallérral oldal- és hátrésze/Frock with folded pilgrim collar side and back views

A szabásmintája/The pattern

 

Kék posztó mintánk elkészítéséhez az oldal és hátrészekhez (b és c) szabott kelme tömeg erősen levasalandó ránc gyanánt borul alá. A láthatatlanul kapcsolt előszéleket (a) fölül 4, alul 6 cm széles és hajtókaszerűen feltűzdelt 1-1 kelmeszelet biztosítja. Ugyanily díszítéket mutat a bő ujj (d), sőt itt a külső varratt hajtókája 20, a belsőé 12 cm széles. A nyakkivágáson 9 cm szélesen többször ráncolt vándorgallér (e) varratát 8 cm széles redőzött kelmeszelet borítja, melyet atlasz szegélyzet vesz körül; 6 cm széles atlasz szalag.

 

To make this blue cloth sample for the side and back parts (b and c) joined fabric bulk falling down as heavily pressed pleats. The invisibly closed front parts (a) on the upside 1,5", downside 2,5" wide and as turn-up-like stitched 1-1 cloth slices support. Same trimming appears on the loose sleeves (d), what is more here the outer seam's turn-up is 8", the inner  is 43/4" wide. On the neck cut the 3,5" wide multi-gathered pilgrim collar's (e) seam covered with a 31/2" wide folded cloth slice, surrounded with an atlas trim; 2,5" wide atlas ribbon.