Divatos fehérnemű 1882/Stylish underwear 1882

2015.04.23 13:12

A divat sohase nyugszik. Örökös változásai nem csupán az öltözékre terjednek ki, hanem ennek belső alkatrészeit, a fehérneműt se hagyják érintetlenül, sőt még az ágy- és asztalneműnél is talál kellemes változtatást, a régebbit ugyan ritkán zárja ki, de a kiállítást és rendezést szünet nélkül bővíti. E tárgyak kelméje és készítési módja hosszabb használatra szánják azokat, mint minőt a futólagos szeszélyruhának, kalapnak, sőt köpenynek is engedményez; ez az oka, hogy a fehérneműt illetve nem szükséges a szakadatlan tudósítás. Mindamellett gondunk van arra, hogy évenként egyszer számtalan képet és szabást mutassunk be olvasóinknak, körülményes tudósítás gyanánt, mely híven bejelenti mi újat lehet szerezni az elhasználtak pótlására, vagy pedig kelengye kiállítására.

Először is egy, már többször említett újdonságot kell megállapítanunk, melyet a finom fehérnemű művésznői élénken pótolnak és melyet lehetően csábítólag alakítanak. Csakugyan igaz is, hogy a lágy, simulékony surah selyem oly csábító anyagot képez mely, ha ugyan hitelet adhatunk a "fehérnemű nőknek" a pongyola zubbonyokból és díszes alsószoknyákból átment a nappali és hálóingekre, sőt bugyogókra is. Annyi bizonyos, hogy e tárgyak nagy választékban állnak készen gyöngéd créme és elefántcsont, halványrózsa, lila és halványkék, sőt király piros és fekete színekben is, pompás díszítéssel, mely a csipkehalmaz ellenére egyszerűnek látszik. E drága ruhadarabokat tulajdonképpeni fehérneműnek nem is szabad neveznünk, mert azokat nem lehet mosni, mint a vásznat, hanem csakis vegyészeti úton simogathatóak. Minden fényűzési pompájuk mellett mégis van egy érdemük, melyet még a szőrszálhasogató bíráló sem tagad meg tőlük: az egyszerű idom és illedelmes díszíték, mely a vászon fehérneműre is befolyással van és megmenti azt a túlterhelt díszítékrészektől. Így például a nappali ingek legdúsabb kiállítását a simán fölvarrott csipke, mely keskeny lyukszélt lát el áthúzott szalaggal; szép hatású a bodrosan egymásra varrott két csipke is. A csinos dudorzatot a kelméből képezzük és lehetőleg egyszerűen idomítjuk.

Egy pillantás mai számunk sok képére minden esetre tanulságosabb lesz hosszas értekezésnél; csak azt hangsúlyozzuk még, hogy a mindenféle szövött szalagra alkalmazott horgolás oly finom csipke hatást eszközöl, hogy azt kedvtelve alkalmazzák ingoldalakra, valamint bugyogók és alsószoknyák díszítésére; ott, hol a csipke simán van alkalmazva a hálóingek, stb. bodros díszítékéhez csakis tüll csipke használható. Mostmár a régi csipkék mindennemű legszebb rajzait a gép gyönyörűen utánozza; azonban azért mindig a legszebb lesz a valenciennes csipke, ámbár a surahoz a divatos sárga árnyalatú csipkék is alkalmasak.

A fehérnemű tárgyak alapidoma alig különbözik a tavalyiaktól. A nappali ingeknél most is békésen fér meg a szögletes-, kerek- és szívalakú kivágás. Épp úgy látszik a szélesebb oldal, keskeny bonc és az egészen simán kivágott törzs. Azonban a váll keskenyebb, az ujj pedig folyvást rövidebb lett úgy, hogy tulajdonképpen csakis a díszített ujjlyuk maradt meg.

Ez idomtól a csínt nem lehet megtagadni s mindenütt tetszéssel fogadják, és hogy a felsőkart kárpótolhassuk a melegítő ingujjért, a ruhába flanel ujjacskát tűznek. A finom flanel, melyet az orvosok oly hévvel ajánlanak, mindinkább elterjed az alsószoknyák és bugyogók béléséül, ha ugyan nem a testhezálló, szövött trikó alsóruhát hordják.

A bugyogó idoma még kevésbbé változott, mint az ingé. Divatos ruháinkhoz képest mindennek lehetőleg testhez kell állnia; azért tehát már a legalsó ruháknál is kerülik a nélkülözhető bőséget, az ingeket gyakran mély varratokkal látjuk el, a bugyogóhoz pedig termet szerint szélesebb vagy keskenyebb övet adnak, melyen minden ránc hátul egyesül. Az alsó lábszárszél sima díszítéke mindig divatos fog maradni; a csúcs szerint az ívelt rovátkaszéltől vagy pedig a szegély fölötti díszítéktől, a 30 sőt 40 cm magas kelmeráncokig és dudorokig hímzéssel és csipkékkel, hímzett vagy csipke fodrokkal az alsó szélen. Gyakran a lábszár bodrozottnak is mutatkozik sima hímzéshez vagy csipke betéthez foglalva, melyhez ismét szabadon álló fodor csatlakozik. A simán végződő vagy bodrozott lábszáraknál a díszíték gyakran a külső varratnál kissé felfele törekszik, ámbár a térd számára dús ráncokba szedett kerekedés, mely tavaly mutatkozott, nemigen bír tért nyerni. A díszes bugyogókhoz szeretnek szalagcsokrokat csatolni, akár díszítékül, akár pedig áttört bonc alatt kapcsolatul.

A hálóing se mutat föl változást alapidomában. Annál dúsabb azonban a díszíték. Előing vagy váll idomban, melynél a bőség szabadon végződik s néha a derékon mégegyszer összehúzva a díszíték rakott vagy húzott ráncokból, föltűzdelt szeletekből és betétekből áll és csipkehalmazban pompázik.

Minél gyakrabban használják a hálóinget - a nappali ingek kivágása és díszítéke kíméletből is kívánja azt - annál többet veszt becsben a hálózubbony; ez csupán alkalmi esetekre való, többnyire nagyon egyszerű zsák idomú, díszített fejpánttal, gallérral és kézelővel.

E helyett a finom pongyola zubbony csinos díszítéket mutat, ez a reggeli köntös alatt a hálóing helyét foglalja el és épp úgy készül, mint ez.

A zubbony, melyet előkelő nők toilette alkalmával magukra rántanak, halványkék vagy rózsaszín flanelből készül apró zsebekkel és a csipkéken körül sima atlasz vagy ráncolt surah díszítékkel.

Az egészen surahból készült otthonkák a tulajdonképpeni díszes pongyolához tartoznak, mely hozzáillő szoknyával kiegészítve, bizalmas látogatás fogadására jogosít és ezekre mindent ráraknak, mit a csinos díszíték teremthet. Plüss és színes szövetű szeletek, áttört hímzések, velencei csipkék sárga selyemből, egészen tarka színekből, sőt arany, acél és réz szálakkal és a szivárványszínű érc gyöngyök összes pompájával. Nem szabad még feledni a tág előinget, csipkehalmazt és csokrokat szép, lágy szalagból.

E "Matinée"-k nagyon közel állnak a "Peignoir"-hoz. A fodorítóköpeny batisztból, nansocból vagy shirtingből többé-kevésbbé dús hímzés és csipke díszítékével, megfelelő szoknya által kiegészítve szintén matinéet képez, minden körülmény közt rövid szoknyával, nem haladván túl a pipereszobán vagy erkélyen s legfeljebb kis sétához alkalmas a saját kertben.

"Saut de lit"-nek nevezik az uszálynélküli, igénytelen princessruhát lágy, meleg gyapotkelméből, szűkre szabott díszítékkel - legfeljebb keskeny atlasz rakottránc a külszélen - és a legegyszerűbb kapcsolattal oldalt szalagok vagy egyes boglárok alatt, e helyett azonban kényelmes selyem béléssel, hogy minél könnyebben és gyorsabban belebújhassanak.

A szalonképes pongyola, az úgynevezett "robe de chambre" hagyományszerű uszállyal, a folyvást terjedő szokás következtében a teázáshoz a ruhatár fő kellékévé lett, mely mindig csak magában mutatkozik, miután csakis a háziasszony hordja s a kihívó pompában és kacérságban ritkítja párját.

Azonban a család fiatalabb hölgyei nem kevésbbé kacéran öltöznek át a háziasság bájával és egyszerűséggel a csinos teakötény segítségével. Az ellenző idomot még folyvást kedvelik az olasz kötény mellett, mely a legdúsabb díszítéket mutatja hímzésből, áttörésből és rojtból.

A gallért és kézelőt a divatos fehérnemű majdnem mindenütt bodrokkal és csipkékkel helyettesíti, egyedül a keskeny, sima vászongallér marad meg; annál több történik a kendőkért, különösen pedig a főkötőkért.

Végül még egy szót az illem-alsószoknya mellett surahból vagy kázsmérból, vagy - mi mégszebb - plüss béléssel, továbbá a dúzos szoknyáról, melyet két képünkön magyarázunk.

Budapesti Bazár, 1882. Március 15.

 

Fashion never rests. The eternal alterations don't only cover toilettes, but it's inner part, the ungergarment is untouched neither, furthermore at bed- and table-linens finds pleasant alterations, although rarely ignores the older, but setting and arrangement are incessantly extended. Such objects' fabric and creating mode destine them for longer usage, like what granted for the momentary whimsy dress, hat, even for mantle too; this is the reason why in regard of lingerie continual articles are unnecessary. However we take heed of presenting once a year countless pictures and patterns to our readers, serving as elaborate report, which trustworthily announces what novelty can be purchased to replace worn-outs, or else to display trousseau.

First of all we have to determine a novelty, mentioned several times before, what the artistesses of fine lingerie keenly refill and what preferably altered temptingly. Indeed it's true, that the soft, sleeky surah-silk is such a tempting material, which, if we can give credit to "lingerie ladies" from dressing sacques and ornated petticoats had passed over to chemises and night gowns, even to drawers too. Thus much is certain that these objects are ready in huge assortment in gentle créme and ebony, pale rose, violet and pale blue, furthermore in king's red and black colors too, with sumptuous trimming, what despite of the lace mass looks simple. These costly garment pieces we mustn't name as proper lingerie, because these can't be washed as linens, but only smoothed via dry-cleaning methods. Beside of every luxorious finery, these still have one benefit, not even fault-finder critical can deny from them: the simple shape and decent trimming, which has an influence even on linen lingerie too and saves it from overwhelmed trimming parts. So for example chemises' most opulent display is simply sewn lace, which supplements a narrow hole at the side with inserted ribbon; also nice effective two laces sewn over each other ruffly too. The neat shirring is made from the fabric and if possible arranged simply.

One look on today's issue's several pictures will be as leastways more instructive as a lengthy discourse; we only still emphasise, that crochet setted on every kind of woven ribbon has such a fine lace-like effect, that this is favouredly used on chemises, also to decorate drawers and petticoats; where lace setted plainly as night gowns, etc. ruffled trimming, only tulle lace can be used. By now ancient laces' every sort of most sumptuous designs are copied by machine beautifully; it is, however valenciennes lace always will be the most beautiful, although for surah the stylish yellow toned laces are suitable too.

Underwear objects' basic shape barely vary from last year's. On chemises now too peacefully coexist the square, roundy and heart shaped cut. Just as modelled the wider gores, narrow yoke and the very simply tailored body. But shoulders are slimmer, and sleeves had become always more shorter, so practically only the trimmed arm-hole reamined.

From shape neatness can't be denied, and everywhere greeted with favour and to compensate upper-arm for the warmer chemise sleeve, into the dress flanel under-sleeve inserted. Fine flanel, recommended by doctors with full of mettle, growingly spreads as underlining drawers and petticoats, if not the close fitting woven tricot undergarment is worn.

Drawers' shape had changed the lesser as chemise's. Compared to our stylish dresses everything preferably must be tight fitting; so even on the downmost garments unessential fullness is avoided, chemises often setted with deep darts, and to the drawers, according to the figure, either wider or narrower yoke attached, on which every tuck concentrated at the back. Legs' bottom edge's plain trimming shall remain eternally stylish; following the top from the curved notch edge or else from the trimming above the edge, to the 30 even 40 cm high fabric pintucks and shirrings, with embroidery and lace, embroidered or lace flounces at the bottom edge. Often leg appears in ruffles, attached to simple embroidery or lace insertion, to which again freestanding flounce attached. On legs ending plainly or ruffledly the trimming often at the outer seamline slightly pushes upwise, although the curve setted into opulent plaits for the knees, which had appeared last year, can't really propagate. For fancy drawers ribbon-bows are favouredly added, either as decoration or else as closure via pinked tape.

Neither night gown render alteration in it's basic shape. But trimming is much more opulent. In chemisette or yoke shape, at which fullness ends free and sometimes again gathered around the waist, trimming is from pleated or shirred flounces, stitched tapes and insertions and parades in lace mass.

More oftenly night gown used - to spare chemises' cut and trimming it's recommended too - the more night jacket loses from value; this is only ment for occasional cases, mostly very simple, sack shaped, with ornated headband, collar and cuffs.

Instead of this fine dressing sacque appears with neat decoration, this under of the morning gown replaces the night gown, and made accordingly.

The sacque, what elegant ladies take up during toilette, is made from pale blue or rose-tint flanel with little pockets and around the laces simple atlas or pleated surah trimming.

Sacques made wholly from surah are part of the proper fancy wrappers, this supplemented with a matching petticoat is qualified to receive private visits, and these are ornated with everything what neat trimming can produce. Plush and colorful woven tapes, openworked embroideries, valenciennes laces from yellowish silk, from very motley colors, even gold, steel and copper threads and with every flahs of rainbow toned pearls. We shouldn't forget about loose chemisette, lace mass and bows from neat, soft ribbon.

Such "Matinée"-s are very close to "Peignoir"-s. Combing cape from batiste, nansook or shirting, with it's more or less opulent embroidery and lace trimming, supplemented with a proper petticoat also creates a matinée, whether or nor with short petticoat, unpassing finery-chamber or balcony and at most suitable for a stroll in the private garden.

An untrained, homely princess gown is named "Saut de lit" from soft, warm cotton fabric, with skimpy trimming - at most only with narrowly pleated atlas flounces at the edges - and with the simpliest closure at the side under ribbons or some bows, but with comfortable silk lining, to slip into this more easily and faster.

The presentable wrapper, the so called "robe de chambre" with traditional train, as a result of the growingly spreading habit had become the wardrobe's main attire for tea-time, this always appeares alone, since only the housewife wears it, and in regard of flaunty splendor and coquetry has no fellow.

But family's younger ladies get dressed not less coquetry with the charm of domesticity and simplicity, with the help of the neat tea-apron. Apron shape is continually favoured beside of Italian apron, which shows the most opulent decorations of embroidery, openwork and fringe.

Stylish underwear almost everywhere replaces collar and cuffs by ruffles and laces, only the narrow, simple linen collar had remained; the more happens for tuckers, especially for caps.

Finally just a word pro modesty-petticoat from surah or cashemre, or - what is more beautiful - with plush lining, additionally about bustle petticoat, which is illustrated on the two pictures.

Budapesti Bazár, 15. March 1882.

Reggeli öltözék kázsmérból és reggeli zubbony surahból ránc betéttel/Cashmere morning dress and surah dressing sacque with pleated plastron

Matinée batisztból és Saut de lit                                                  Alsószoknya belegombolt dúzzal

Batiste matinée and Saut de lit                                                   Petticoat with buttonable bustle

Surah nappali ing, nappali ingek sorránc és előing díszítékkel/Surah chemise, chemises with shirring and chemisette decorations

Bugyogók oldal kapcsolattal, széles bonccal és dús díszítékkel/Drawers with side closure, wide yoke and opulent trimming

Lüszter alsószoknya hímzéssel és fésülködő köpeny/Luster petticoat with embroidery trimming and combing cape

Hálóing, hálózubbony és reggeli zubbony/Night gown, night jacket and dressing sacque