Dúzosan felcsípett felsőruha 1880/Bouffant outer garment 1880

2015.01.26 13:38

Öltözék felsőruhával elő- és hátrésze/Dress with outer garment front and back views

A felsőruha szabás áttekintése/Pattern for the outer garment

 

Az előrészt mutató mintánk Bleu Invalide beiget mutat, törökösen hímes, világos gyapotkelme díszítékkel; ez utóbbit a hátrészt mutató képen atlasz helyettesíti a ruha színéből. A rövid szoknyát öbölráncokba szedett, 20 cm széles fodor veszi körül; az elő- és oldalszoknya széleket tunikaszerű redőzet ékíti, melyhez a hátsó szoknyaszél fölött, a hátrészhez szabott és kép szerint felcsípett kelmeszél csatlakozik. A szabásáttekintésen a díszítéket könnyed vonalú metszés jelzi. A b rész adja a tunikaszélt, melyet a c díszítékrész varrata által hosszában kiegészítünk, aztán utóbbival 80 cm oldalhosszúságig ráncoljuk, előközépen alul bodrozunk és a ráncmélyedésekben a szoknyára tűzünk. A felsőruha oldal- és előszéleit dúzosan csípjük fel, hogy a mindkét oldalt különféle módon eszközölt hátsószélek felcsípését magyarázhassuk, d-vel mindkét hátrészt adjuk. Ezeket egyik oldalukon kereszttel keresztre nagy hurokká csípjük fel, miáltal az alsó szél majdnem középig, oldalvást az előredőzethez csatlakozik. A második oldalszélt kereszt és pont által jelölt 19 cm mély hurokká csípjük fel.

 

The front view sample shows Bleu Invalide beige with Turkish embroidered, light cotton fabric decoration; this latter on the back view replaced with atlas, similary coloured as the dress. The short skirt is surrounded with box-pleated, 20 cm wide flounce; the front and side skirt parts are embellished with tunique-like drapery, to this above skirt's back part, tailored to the backside and picked up according to picture a fabric part attached. On the pattern the decoration marked by a gently traced section. The b part gives the tunique part, this supplemented in it's length with c decoration part's seamline, then with the latter gathered 'till 80 cm side length, at front center bottom ruffled and in the pleat pittings stitched onto the skirt. The outer garment's side and front parts picked up pouffy, so we can explain the two sides different picking up method, with d we give both back parts. This on one side from cross to cross picked up in a big loop, whereas the bottom side almost 'till the middle, sideways joins with the front part. The other side picked up into a 19 cm deep loop marked by cross and point.