Fehérneműk 1870/Lingeries 1870

2015.01.27 20:02

Nem csupán a felső  öltözet különféle változataiban, a fehérnemű díszítésében s formájában is halad és változik a divat. Önkénytelen csodálat tölt el bennünket a sok új és szépnek láttára, mi e téren teremtetik. De mily anyag is szolgál ezen célnak? A legfinomabb, legdrágább vászon, valódi batiszt, remek csipkeszövések s vakító finomságú hímzések versenyeznek, hogy e tulajdonképpen oly prózai tárgyakból valódi mesterműveket alkossanak. A célszerűséget nem lehet ezektől megtagadni, még egy bizonyos egyszerűséget sem, de oly egyszerűséget mely könnyen épp oly hátrányos lehet, mint a legnagyobb fényűzés. Minden nőnek itt is az ítélet s izlés azon önállóságát kell fenntartania, mely által a divattal ugyan halad, de nem elegyedik annak túlcsapongásaival.

A fényűzés magában véve bír némi jogosultsággal, sőt áldássá válik azon munka által, mellyel ezreket ellát, de nem mindenki űzhet fényt. Az okos nőnek marad ezen esetben fenntartva e különféle tárgyakból kiválasztani azt, mi körülményeihez illik s összhangban van vagyoni állásával.

A különféle fehérneműk alapformája még eddig elég érintetlen maradt a divat szeszélyeitől. Az ujjkivágásig egy női ing testrésze még mindig az ősi asalyokkal (zwikli) ellátatik.

A kivágott női ing felső részei, melyek elrendezésének az ujj mindig megfelel, három alapformába oszthatók. Legegyszerűbb a csupán a vállrészek felé könnyen kivágott testrészekhez csatolt egyenes szegés, mely simán vászonból szabva többször megtűzdeltetik s fölül csipkével, hímzéssel, stb. díszíttetik. Az ujj ehhez is nyitva marad a vállon, vállszélén a szegésbe fogatik s gomb, gomblyukkal összetarttatik. A széles felső részek melyek elől szívformát, hátul egyenes vagy gömbölyű berthet képeznek, ez idényben nem mennek többé a váll fölé, hanem ott az ujjal egészíttetnek ki. Ily felsőrészek szintén simán vászonból készülnek, s körül díszített szegélyzettel elláttatnak. Azelőtt e froma gazdag hímzés vagy csipke díszekre adott alkalmat, ma az elegánsan díszített ingekhez inkább a gömbölyű, egészen keskeny ujjakkal kiegészített formának adjuk az elsőséget. Ezen alapon a legnagyobb fényűzés mutatkozik. Igénytelenebbek a szegések, melyek gyakran áttört betétekkel vannak felváltva. Különösen gazdagok a nehéz hímzések virág vagy levél guirlande formában, melyek elől mintegy csokorba összefogva látszanak. Körvonalain egészen kivágva a kelméből ezen hímzés egész hatályos rajzával a finom csipke alapon nyugszik, mely a felsőrészt képezi.

Ezen feltűnően gazdag ingdíszek azon előnnyel bírnak, hogy elegáns alsó chemisette helyét betöltik s ilyenkor csak egy díszítettetlen kis felső derékkal kiegészíttetnek, mely a fűző derekat befedi.

A nadrágok nem kevésbbé gazdag kiállításnak, hanem szolidabb izlés e célra plissé csíkokkal, kelmeívekkel, stb. megelégszik, vagy pedig kézimunkával készült áttört betétekkel.

A háló zubbonyokat elől egész hosszában gazdagabban vagy egyszerűbben díszítjük, vagy gallért s kézelőt nyernek az ismert formákban. A forma a közönséges bő paletó forma, hanem mind shirting, cambric vagy finomabb kelméből a vállon 8-12 ránccal van ellátva. Dimiti vagy piqué zubbonyok egészen simán készíttetnek. Ezek minden fényűzést kizárnak s feltűzdelt csíkok, gallér s kézelővel megelégszenek.

Gazdagabbak a pongyola zubbonyok, melyek nansocból vagy batisztból készülnek különféle elrendezésnek alapul szolgálva.

A hálóingek melyek sok hölgy előtt a zubbonyokat helyettesítik, szintén egyszerűbben vagy gazdagabban, szegésekkel, languettekkel s plissé csíkokkal vannak díszítve, vagy pedig még fényesebb chemisette elrendezésekkel szegésekkel, csipkével s hímzéssel.

A Divat, 6. szám, 1870. Március 16.

 

Not only in the outer garment's shape but touching lingerie's too fashion progresses and changes. We're filled with unintended wonder when seeing the lots of novelties and pretties are being produced at this. But what type of fabric serves this garment? The softest, most expensive linen, genuine batiste, finely lace woven-works and glare fine embroideries challange, to create a real piece of art from this very prosaic kits. Subserviency can't be denied not even a certain simplicity, but that kind of simplicity what can be just as effective as the greatest luxury.

Luxury on it's own has some right, even becomes a bless by that job to employ thousands, but not everyone can be luxurious. It's the duty of the clever women to choose from these kits according to her circumstations and wealth.

The shapes of the various lingeries yet untouched by fashion's whims. The bodice of a chemise remains with the old gores (zwikli) attached to the arm-holes.

The upper side of the low chemises, the sleeves always suit the arrangements, can be parted in three basic forms. The simpliest is the whip-stitched for the gently cut bodice attached with the shoulder parts, cut from linen, tucked several times and trimmed with lace, embroidery, etc. on the upper side. The sleeves left open here too with the shoulders, on the edge of the shoulder whiped and closure via buttons and button holes. The wide upper sides with heart-shape in front and straight or roundy berthe at the back, during this season don't go over the shoulders instead there attached with the sleeves. These bodices also made from simple linen and decorated with trimmings. This shape used to give place for rich embroidery or lace trimmings, but lately we rather prefer straight cut chemises with roundy, narrow sleeves. On this basic the greatest luxury appears. Hemmings are more frugal, often in turn with openwork insertions. Especially rich are the heavy embroideries in flower or leaf garland forms, in front these look as a bouquet. Cut from the fabric these embroideries with the impressive lines gently lay on the lace of the upper side.

These leery rich chemise trimmings have that benefit, filling the place of the elegante chemisette and in this case only supplemented with an unadorned corset cover, covering the corset.

The drawers are also richly assembled, but the modest taste for this purpose content with pleats, fabric notches, etc., or needlework with openwork insertions.

The night jackets are ornated richer or simplier on the whole lenght of the front, or collar and cuffs setted in the known ways. The shape is the simple loose paletot-shape, all made of shirting, cambric or some other soft fabric and pintucked 8-12 times on the shoulders. Dimity or piqué jackets are made very simply. These exclude every type of luxury and settle for pintucks, collar and cuffs.

Dressing sacques are richer, made from nansook or lawn, a good base for various arrangements.

The night gowns, these replace jacket for some of the ladies, also decorated richer or simplier with pintucks, languettes and pleats or even with the rich chemisette settings as whipstitches, lace and embroidery.

A Divat, 6th issue, 16. March 1870

Reggeli öltözet, elő- és hátrésze/Morning gown, front and back views

Női ingek gömbölyű és szív-formájú felsőrésszel/Chemises with roundy and heart-shape yokes

Alsóderék/Corset cover                                                   Chemisette kézelővel/Chemisette and cuffs

Háló zubbony ívdísszel/Night jacket with pintucks