Magyar Bazár 1871

2014.07.28 13:57

15. szám, Augusztus 20.:

A legkedveltebb színek jelenleg barna, szürke, lila és sárga a legkülönfélébb árnyalatokban. Az ezen színekből készült ruhákat leginkább sötétebb árnyalatú selyem csipkékkel, fodrokkal és rojtokkal díszítik.

Könnyű kázsmért, gyapot serge kelmét stb. gyakran sötétebb szeletek és rojtok díszítik, melyek egyik oldalt díszítékképen hosszában szövék a kelmébe.

A forró nyári napokra divatosak egyszínű patyolat fehér vagy színes sodrány csipke (dentelle de guipure) díszítékkel, csíkos perkál, írhoni gyolcs, grenadine, fehér piké tarka szélekkel vagy hímzéssel, fehér mull röpkényekkel és hímzéssel, utóbbit vagy rövid szoknyával vagy pedig uszállyal fehér mullból, vagy pedig díszesebb öltözékül színes, selyem alsószoknyákkal.

A rövid öltözék rendesen szoknyából áll, melyet ízlésünk szerint selyem csipkével és rojttal, széles röpkénnyel, fodrokkal, bodrokkal, dudorokkal díszítünk, leggyakrabban pedig egészen díszíték nélküli; többé-kevésbbé dúzos kettős szoknyából, szívalakban s ritkábban négyszögűen kivágott lebbenyderékból, melyet ha magas többnyire szívalakban vagy négyszügűen díszítünk és bő ujjal; a könyökujjat csakis az egyszerű házi öltözékhez használjuk még néha-néha.

Összefüggésben szabott felsőruhákat, derekat és kettős szoknyát szintén gyakran hordanak. Láthatni ilyeket séta öltözékeknél, ugyanazon kelméből, mint az alsószoknya, társas, hangverseny vagy színházi öltözékeknél lenge kelmékből, például hálószövetből vagy grenadinból, színes selyem vagy fekete, s néha-néha egyszínű alpakka, rendesen hosszú alsószoknyák fölé.

A kabátok, melyeket színre és kelmére nézve a szoknyával összhangzatban hordanak, meglehetősen rövidek tág, félig testhez álló alakban. A szoknya kelméjéből készült kabátokat ugyanazon díszítékkel látjuk el, mint előbbieket, a fekete selyemből, kázsmérból vagy ripszből készülteket pedig rojtokkal, sodrány csipkékkel, paszománnyal és fodrokkal díszítjük.

Lapunkban már gyakran megemlítettük az ismét divatba jött sujtás hímzést, melyet nemcsak gyapot vagy gyolcs szövetekre, patyolatra vagy egyébb nyári kelmékre, hanem még nyári tafotára is alkalmazhatunk, azon különbséggel, hogy utóbbinál a hímzést nem gyapot, hanem selyem sujtással végezzük.

Ezen hímzés, melynek munkálását már több ízben magyaráztuk, még tafotára selyemből alkalmazva sem igen drága, különben pedig gyapotból egyéb kelmére igen olcsó díszíték, magától értvén, hogy saját munkánkat nem vesszük számba, ezen hímzés, mondjuk, különféle színekben ismét fölmerül azaz fehéren egészen világos ruhákra, mint pl. természetes színű patyolat, szürke vászon és nanking, fekete kelmékhez ellenben violaszínű, sötétkék vagy pedig gesztenyeszínű hímzés ajánlott.

Ez utóbbi színt, még pedig igen világos árnyalatban, világos de kissé födött szövetekre is használhatjuk, mint pl. a sárgába átmenő, természetes szürke patyolathoz.

Sőt gyakran két különbző sujtást is látunk egymás fölött, a sötét alul, s így a világosabb árnyazásul szolgál, ezen eljárás által a munkát kettőztetjük ugyan, de annál színesebb és dúsabb.

Megemlítjük még, hogy a sujtás hímzés különféle módon, azaz bonyodalmasabban vagy pedig egyszerű modorban is alkalmazhatju, és az otthonkára (casaque) gyakran oly módon illeszthetjük föl, hogy annak előrészén ún. Brandenbourgot és egyúttal mellényt képezzen, utóbbit az által érjük el, ha az alsó díszítéket ahelyett, hogy előközépig folytatnánk, bizonyos távolságban fölfele és a nyak felső része felé irányozzuk, melynek (a nyaknak) hátsó részét szintén szegélyezi. És ha a mellényt mégjobban ki akarjuk emelni, úgy az előrészt kissé rövidebbre tartjuk, a nyílást pedig sűrűen egymás mellé alkalmazott gombok által zárjuk be, ez esetben a gombok egyrészt a gomblyukak pedig másrészt, gyakran a Brandenbourg kiindulási pontjául szolgálnak, ha ugyan ily díszítéket alkalmazunk, vagy nem csak a fölfele irányuló díszítésen túl használjuk föl.

Az ily otthonkák többnyire testhez állók, vagy legalább a törzset könnyedén körvonalazzák. A sujtás hímzést gyakran a varratokon is ismételjük, sőt borító alakban a vállra is alkalmazzuk, valamint a mostanában oly gyakori bevágásoknál az alsó részekben, mely által a testhez állást sokkal könnyebben elérhetjük, mintha az otthonkát egészen le köröskörül kapcsoljuk.

Zárt kalapok finomabb szalma fonatból nagyon kedveltek és még mindig meglehetősen aprók, ezeket karimájuk belsején homlokkötővel (bandeau) látjuk el, kívülről pedig hasonlóan a kerek kalapokhoz szalaggal, virágokkal vagy tollakkal és csipkékkel magasan díszítjük. Selyem kötszalagok. A kerek kalapokat kivétel nélkül magasan és dúsan díszítjük.

A krinolinok helyett fehér vagy szürke lószőrszoknyákat viselnek köröskörül széles röpkénnyel, azinkívül 4-5 keskenyebb röpkénnyel, melyek csak a hátsó szoknyaszél egyik varratától a másikig érnek.

A nyár, mely ez idén csak igen kevés kellemes napot nyújtott, melyek alkalmassak lettek volna arra, hogy a díszes hölgykoszorúnak könnyed, lenge kelméjű öltözékeket ajánlhassunk, a nyár mondjuk végre, úgy látszik bájosabb alakban mutatkozik, hogy vesztett hitelét némileg megszilárdítsa.

Az utazási vágy fölébredt, aki csak teheti hátat fordít a nagyobb városoknak, sőt részben a falusi élet egyszerű örömeinek is, hogy híresebb fürdőhelyeken vagy pedig a tenger partján üdülést vagy mulatságot és szórakozást keressenek.

Fürdőhelyeken az öltözék mindig főszerepet játszik és kötelességünknek tartjuk, hogy a divat ezen köréből néhány általános megjegyzéseket tegyünk bájos előfizetőnőinknek.

Reggel csak gyapot kelméket hordanak.

A tengeri fürdőkben ahol ott a színek stb. választásában nem szükséges, hogy annyira óvatosak legyünk, mint nagyvárosokban vagy pedig más fürdőhelyeken, a tengeri fürdőkben, mondjuk, a tenger partján sétáló hölgyek számára sajátságos jelmezt találtak föl, mely a szép világ nagyobb részénél folyvást növekvő tetszésnek örvend.

Ezen öltözék kereken szabott, díszíték nélküli, fehér gyapot serge szoknya, pipacsszínű széles csíkokkal és hasonszínű köntössel (tunika), mely fekete bársonnyal van beszegve.

A magas lebbenyderék ismét a csíkos kelméből készül és szintén fekete bársonnyal van díszítve. Az öltözéket vörös serge burkony (mantilla) egészíti ki, melyet elől lefele bársony csokrokkal kapcsolunk és melynek hegyes csuklyáját fekete béléssel és díszítékkel látjuk el.

A fehér, lapos matróz kalapot fekete bársony díszíti; a lábat fehér és vörös csíkos selyem harisnya borítja, melyre csinos vörös cipőt húzunk, fekete csokrokkal.

Azon hölgyek, kik ezen kissé föltünő halásznő jelmezt enyhíteni kívánják, a rikító vörös szín helyett a sötét tengerészkéket választhatják.

A mosnivaló nyári szoknyák kelméi közt különösen kiemelkedőek a szürke, sárga és nyers számtalan gyolcs és gyapot kelmék, melyek elkészült díszítékkel együtt kaphatók.

Ezek nemigen drágák, elkészítésük sokkal kevesebb fáradtságba kerül a tündérujjaknak és a szoknya hatását előre meg lehet ítélni.

Az ily elkészített díszítékkel fehér piké ruhákat is lehet venni, melyeket nagyon hordanak.

Egészen új a sárga vagy nyers kelme szeletek összeállítása, melyeket a piké röpkényekre szegünk, vagy pedig rézsszeletek, vagy fodorított bodrok gyanánt illesztünk a röpkényekre. Gyakran keskeny csipkét is varrunk föl.

A legnagyobb újság egyszerű sétaöltözékhez, bizonyos szürke gyolcs kelme, melyet hársnak (Baste) neveznek, csipke mintában beszőtt fehér paszománnyal. A paszományokat elől en tablier módra illesztjük a sima szoknyára és hátsó részét szegélydísz gyanánt veszik körül, arra nagyon kemények, hogy ráncba szedhessük.

A csalánszövet (mousseline) és jaconas vagy csíkos, vagy pedig rajzuk egyes csokrokból vagy virágokból áll; a csíkos divatosabb. Ugyanez alkalmazható a nyomtatott pikére és brillantinera nézve is.

Az egyszínű elzászi perkál sötétebb árnyalatú vagy pedig fekete és fehér szegélyzettel kitűnő simaságú, finomságú és szép színű divatos alakban készítve igen üde, gyönyörű nyári öltözéket szolgáltat.

Ezen szoknyák legnagyobb részét övekkel viselik a ruha kelméjéből, vagy szalaggal. Ezek többnyire nagy kettős csokorból vagy rózsából állnak, vagy pedig mindkettőből együtt és 2-4 rövid, kirojtozott végük van. Az egyszínű, nehéz nápolyi selyem szalagok kívánatosabbak a kockás és szederjes szalagoknál, ámbár ez utóbbiak is divatosak.

15th issue, August 20.:

Prefered colours now are brown, grey, violet and yellow in every shades. Toilettes made from these colours are mostly decorated with darker shade silk lace, flounces and fringes.

Light cashmere, cotton serge fabric, etc. often trimmed with darker tapes and fringes, on one side as decoration woven into the fabric.

For hot summer days the uni-coloured batiste fabrics with white or coloured guipure lace (dentelle de guipure) trimming are fashionable, stripy percale, Irish linen, grenadine, white piqué, with colourfull hem facings or embroidery, white mull with volants and embroidery as short skirt, or with train from white mull, or as luxury toilette with colourfull silk foundation skirts.

Short dress is usually made with a skirt, after personal favour decorated with silk lace and fringe, wide volants, flounces, frizzles, lumps, but very often without every type of embellishment; more or less with a bustled over-skirt, with a heart shape cut or rarely a square shape cut basque bodice, if the cut is high then ornated mostly in heart shape or square shape, and loose sleeves; elbow sleeves are only in use at the very simple indoor dresses sometimes.

Very worn the one piece cut outer garments , bodice and double skirt also often. We can see these as walking dresses in the same fabric as the foundation skirt, as evening, concert or theatre toilettes from sheer fabric, for example net fabrics or grenadine over colourfull silk or black, sometimes uni-coloured alpaca, commonly train skirts.

The coats are in harmony with the skirt touching colour and fabric, in very short, loose or half close-fitting shape. Coats made from the fabric of the skirt are trimmed samely, the ones made from black silk, cashmere or reps trimmed with fringes, guipure lace (dentelle de guipure), braids and flounces.

We often mentioned in our magazine the newly fashionable soutache trimming, not only on cotton or linen fabrics, on batiste or other summer fabrics but can be setted on summer taffeta with that difference in these the trimming is not made of cotton but silk soutache.

This trimming, we explained the work-out several times before, isn't quite expencive on taffeta made from silk, otherwise from cotton on other fabrics is a very cheap trimming, matter of course if we don't count our own work, this trimming, as we have said, appears in various colours, in white for light coloured dresses, for example on natural batiste, on grey linen and nanking, for black fabrics violet, dark blue or nut-brown trimming adviced.

This latter colour, in very light shade can be setted on light mere fabrics too, for example on yellowish natural grey batiste.

What is more, oftenly we can see two different soutaches upon each other, the dark below and the lighter makes the shading, with this procedure tho' we double the work, but has an even more colourfull and richer effect.

We also mention that soutache trimming can be used variously, in complicated or simplier ways, and often we can stitch it up on the casaque to create in front the so called Brandenburg and vest, this latter is made that way if the lower trimming instead of continuing to the center front in some different size directed upwards and to the neck, also trimming the back of the neck. And if we want to overtop the vest even better, then the front is left shorter and the cut closed with a densely setted button row, in this case the buttons on one side and the buttonholes on the other make the starting point of the Brandenburg, if we choose to use this trimming or not only used as the upwards trimming.

These casaques are mostly tight fitting or at least softly sleek around the waist. Soutache trimming is often repeated on the seamlines too, even used as a cover on the yokes, also on the darts of the lower part, very common recently, with these it's easier to achieve the tight-fitting look than if a belt fasten the casaque all around.

Closed hats from soft straw favoured and still very tiny, these have a front bandeau inside of the rim, on the outside as the roundy hats decorated high with ribbons, flowers or feathers and lace. Silk cheek-ribbons. Every time the roundy hats are decorated high and richly.

Instead of the crinolines we wear grey or white horsehair-cloth petticoats with wide volants all-around, and with 4-5 narrow volants on the back breadth of the skirt reaching from one seamline to the other.

This summer offered quite a few pleasant days suitable to advice light, sheer fabric toilettes to ladies, but finally let's say that summer appears with a more charming face, to bring back the lost trust.

Urge to travel rises and anyone who can turns their back to big cities, even partly to the mere pleasures of the country-side, to resort at a famous bathing place or at the sea-side, searching for fun and amusement.

At bathing places the toilette plays a main role and it's our duty from this part of fashion to give some general advices to our charming subscribers.

In the morning they only wear cotton fabrics.

At sea-side bathing places, where it's not so essential to be very carefull when choosing a colour as in the city or other bathing places, so at sea side bathing places, we say a very unique costume was invented for the ladies for strolling on the beach, this is in a rising favour by the beautifull part of the world.

This costume is a roundy short, unadorned, white cotton serge skirt, with wide red-poppy coloured tapes and similar coloured apron (tunique), the tunique's egde is faced with black velvet.

The high peplum bodice again made from the stripy fabric, also trimmed with black velvet. This costume accessoried with a red serge wrap (mantle), closure in front all the way down with black velvet ribbons, and the sharp hood lined with black fabric and trimmings.

The flat, white sailor hat decorated with black velvet; feet are covered with white-red stripy silk tights, worn with red shoes with black bows.

And the ladies who want to release the vivid look of this fisherwoman costume, instead of the striking red colour choose dark sailor blue.

From washable summer skirt fabrics are very favoured the grey, yellow and raw coloured numerous linen and woollen fabrics, available with ready-made trimming.

These are cheap, and the making takes less more stress for the fairyfingers, and one can tell the effect of the skirt upfront.

These toilettes with ready-made trimmings are available in white piqué too, very much prefered.

Very new the yellow or raw coloured fabric tapes stitched on piqué volants, or as bias tapes, or as faced flounces stitched on the volants. Often a narrow lace also sewn on.

The greatest novelty for simple walking costumes is a special grey linen fabric, called linden (Baste) with white braids darned in lace-shape. The braids on the front en tablier form stitched on the plain skirt, the back part sorrounded as hem trimming, and very stiff to pleat.

Nettle fabric (mousseline) and jaconas either stripy or printed with posy or single flowers; the stripy is more fashionable. The same goes with the printed piqué and brillantine too.

Uni-coloured Elsass percale creates a very fresh and charming summer dress with a darker shade, or black and white hem facing, in perfect smooth, soft and neat coloured and fashionable combination.

Most of these skirts worn with a belt from the fabric of the dress or from sash. These are often made with two big bows or rosettes, or both, and all have 2-4 fringed endings. The uni-coloured, heavy Naples-silk ribbons prefered better than the checqued or printed sashes, tho' these latters are also en vogue.

Uti ruhák/Travelling dresses                                           Fürdőhelyi sétaruhák/Summer resort walking dresses