Nyári öltözék uszállyal 1880/Summer dress with train 1880

2014.09.16 16:32

A szoknya előrésze uszály nélkül mint díszes sétaöltözet, és a hátrésze uszállyal társasági öltözetként/The front of the dress without train as fancy walking dress, and the back with train as evening toilette

A ruha eleje vázlatosan és a tunika szabásmintája/The front sketch of the dress and the pattern for the tunique

 

Hosszú uszállyal rendezett, könnyű lenge kelméből készült, dúsan redőzött szoknyához, mintánkon a derék sötétebb hímes foulardból való; a díszítéket valenciennes csipke és betét képezik. Az elől meglehetősen rövid rézsentes redőzethez, az elő- és oldalszél számára dús szoknyadíszítéket veszünk 20-20 cm széles két volántból és ezekhez csatlakozó 18 cm széles dudorból; az uszályszéleket csupán keskeny rakott ráncú fodrok ékítik. A kis szabásáttekintés az ízlésteljes redőzethez ad irányt, a mutatja az előredőzet rövid, aláboruló részét, melyet sűrű ráncokba rakva és előközépen kezdve a szoknyára varrunk. A varratot elől a sálszerűen rendezett, szintén ráncolt b szél fedi, melynek oldalszélei a hátsó szoknyaszéleket fedő c és d oldalszélek alatt tűnnek el. Az előbbit felső szélén 48 cm-nyire ez alatt ráncoljuk, oldalszélein pedig nagy hurok által fölcsípjük. Az alsó szél (d), melynek varratát a megborító szél fedi, a keresztek és pontok szerint részentesen kétfelé fölcsípjük, és végül mindkét szélt alsó csúcsaiknál fogva, néhány öltéssel a szoknyára varrjuk.

 

For our long train, light sheer fabric, opulently plaited skirt sample the bodice is from darker, embroidered foulard; trimming of valenciennes lace and insertions. For the shortish, bias front pleats on the front and side panels rich skirt trimmings used of 8"-8" wide two volants and a 7" wide lump attached to these; the train panel only trimmed with narrow pleated flounces. The small sewing pattern gives the direction for the stylish tablier, a shows the front short tablier falling under, arranged in thick pleats and from the front middle sewn on the skirt. The seam covered by the shawl-like arranged, also pleated b piece, this sides disappear under the back panel covering c and d side pieces. The first pleated under this one from 19" of the upper side, on the sides picked up by a big loop. The lower side (d), the seam covered by the upper side, after the crosses and points biasly picked up, and finally both pieces at the lower edges with a few stitches sewn on the skirt.