Öltözék lebbenyderékkal és tunikával 1880/Dress with peplum bodice and tunique 1880

2014.09.15 14:41

Az öltözék eleje és hátulja két különböző anyagból/The front and the back of the dress of altered fabrics

A tunika szabásmintája/Pattern of the tunique                  Díszített csík a kockás szövetű ruhához

                                                                                   Stripe-trimming for the checked fabric dress

 

Apró kockás, szürke gyapot kelme mintán (hátrész) az egyszerűen fölcsípett tunikát a szoknyaboncba foglaljuk, azonkívül pedig az oldalvarratokon végig, valamint előközépen is -itt azonban csak kevés, láthatatlan öltéssel az oldalfölcsípéssel elől is képeződő ránc mélyedésekben- a szoknyára varrjuk.  A pontos mérték utasítással ellátott szabásáttekintés szerint, a tunika elkészítése nem nyújt nehézséget; a kijelölt ráncok és oldalvarratok hosszában 58 cm-re rövidülnek, a hátsó közép ránca 33 cm hosszú. A derék és tunika díszítékét atlasz szegélyzettel körülvett, sűrű sorokban zsinóröltéssel ékített, 4-6 és 8 cm széles csíkok képezik a ruha kelméjéből; a szoknyát pedig 5 cm széles fő alatt több ízben bodrozott, 31 cm széles fodor veszi körül.

Az előli kép dúsabban díszített, pávakék kázsmér öltözék előrészét mutatja. Ezen a tunika elől 20 cm-nyi magasan szétválik. A díszítéket kelme rakottráncok és világoskék selyem csíkok képezik, melyeket pávakék selyem kereszthímzés ékít. A szoknya szegélye körül világoskék atlasz rakott ránc.

 

On the tiny checked, grey cotton fabric sample (back view) the simply picked up tunique setted into the waistband, otherwise all the way on the side seams, also the front middle too -but here with less, invisible stitches in the folding pits created by the side pick ups- sewn on the skirt. The making of the tunique means no trouble after precise measures given on the pattern; the appointed pleats and side seams longways get shorter to 23", the pleat of the middle back is 13" long. The trimming of the bodice and tunique made of atlas faced, in thick rows of twine-stitches 1,5"-2,5" and 3" wide stripes from the fabric of the dress; and the skirt surrounded with 2" wide faced, several times gathered, 12" wide flounce.

The front view shows an opulently decorated, peacock blue cashmere dress. In this the tunique parted in the front 8" long. Trimming of fabric pleats and light blue silk tapes embroidered with peacock blue silk cross-stitching. Around the hem of the skirt light blue atlas pleated flounce.