Reggeli főkötő elzászi csokorral 1880/Morning cap with elsassian bow 1880

2014.09.15 16:43

A főkötő oldalnézetből és az alapja/The cap side view and the basic pattern

A főkötő kiterjesztve/The cap layed flat

 

Az alapra rendezzük a felső díszítéket 5 és 2 cm széles csipkéből, 6 és 3 cm széles világos színű atlasz szalagból, melynek elkészítését a laposra fektetett főkötő könnyíti. E képen az alapot hátul összefogó, 12 cm hosszú és 2 cm széles kemény tüll szeletet egyik oldalán tágan mutatjuk. Az alap hátsó szélét először is a széles szalag fedi, melynek egyik oldalára a csipkét rakottráncokba varrjuk fel és melynek végeit, az alap szélességéhez ráncolva arra illesztjük, míg ellenben a 6-6 cm-nyire középtől egy lapos ráncocska a kereküléshez való simulást eszközli. Az alap előszélét s ívére 12 cm-nyi szabadon maradt hézagot a középen talppal talp ellen fölvarrott széles és keskeny csipke veszi körül és díszíti a kemény tüll szeletet, melynek közepén szalagcsokor fedi a csipkevégek összetalálkozását. Az alap előközepét 22-22 cm széles két elzászi csokor díszíti, ezeket kemény tüllrészecske egymás fölött állva tart; az alsó csokrot csipke rakottránc majdnem egészen elfedi. Keskeny szalagvégek.

 

Arrange the upper trimming on the basic from 5 and 2 cm wide laces, 6 and 3 cm wide light coloured atlas ribbons, the making helped with the flat layed cap view. On this picture the the basic fastening 12 cm long and 2 cm wide stiff tulle slice's one edge presented loose. The basic's back side first covered with wide ribbon, on this one side the lace stitched in pleats and this edges, gathered up to the width of the basic, joined with each other, but while from 6-6 cm off the middle a flat pleat supports the sleekness to the roundyness. On the front edge of the basic and the arch 12 cm space surrounded with the middle's reverse counter-sewn wide and narrow laces and decorates the stiff tulle slice, on the middle ribbon-bow covers the meeting of the lace edges. The front middle of the basic decorated with 22-22 cm wide two elsassian bows, these supported to stand upwards by a stiff tulle piece; the bottom bow almost wholly covered by a pleated lace flounce. Narrow ribbon endings.