Reggeli főkötő szalaghurkokkal 1880/Morning cap with ribbon loops 1880

2014.09.15 16:57

A főkötő eleje és hátulja/The front and back view of the cap

Az alap szabása/The pattern for the basic

 

A főkötőhöz szükséges kemény tüll alapot készítünk. A felső díszítékhez 132-132 cm hosszú két vég szükséges 8 cm széles csipkéből, melyek közül az egyiket hasonszélességű tulle de sprit szelet egészíti ki. Az egyik csipkeszelet rakottráncokba szedve az alap előszélét veszi körül, míg ellenben a tüll dudort képezi azon. A második csipkeszeletet az alap mindegyik végén előszöris néhány erősen egymáson fekvő ráncba szedjük s aztán az alap hátsószélére legyező alakban rendezzük, úgy, hogy utóbbit a csipke egészen elfedje. Az alap hátsószélét 2 cm-nyire a végeitől, 5 cm hosszú, 3 cm széles bonc foglalja össze, melyre a hurok díszítéket illesztjük 2 cm széles korint színű szalagból. A hurkok fölött a csipkét könnyedén letűzzük. Az előközépen kettős szalagbog a csipkét előről hátrafelé fogja, miként azt a képek mutatják.

 

Make a stiff tulle basic for the cap. For the upper decoration 132-132 cm long two pieces needed from 8 cm wide lace, from these one supplemented with a similar wide tulle de sprit piece. One lace piece pleated and surrounds the front side of the basic, while creating the tulle puff on it. The other lace piece on both edges of the basic first arranged into some stiff pleated flounces and then arranged in fan-shape at the back side of the basic, in that way, that this wholly covered with the lace. The back side of the basic from 2 cm off the edges fastened with a 5 cm long, 3 cm wide band, on this the loop trimming setted from 2 cm wide corint coloured ribbons. Above the loops the lace gently stitched down. The duo-ribbon knot at the front middle holds the lace from the front towards the back, as appears on the pictures.