Társasöltözék 1880/Evening dress 1880

2015.02.02 09:59

Öltözék dúsan redőzött szoknyával, eleje és hátulja (mint rajzon és színes divatképen)/Dress with opulently draped skirt, front and back views (as a sketch and on a colored fashion plate)

A tunikarészek szabásáttekintése/Pattern of the tunique parts

 

A hosszú uszállyal készített kék atlasz szoknya alsó szélét 6 cm széles rakottránccal és 5 cm széles csíkkal díszítjük, melyre könnyedén bodrozott fehér csipke hull. Az elő-szoknyaszélt mély rovátkákban végződő 115 cm hosszú szél fedi csíkos fehér selyem patyolatból, melyet középen fölfele fektetett két ránccal csípünk fel. E szélt mindkét oldalt egymásra hulló két redőzetrész vesz körül, melyhez a és b részei adnak utasítást; a a dúzos felsőrészt mutatja, mely elől sima, azonban úgy a boncba foglalt felső szélét, valamint a hátsó szélt -a keresztek és pontok szerint- mély ráncokba szedjük. A rövidebb alsó b részt felső szélén végig simán varrjuk az oldal szoknyaszélbe. A hátsó redőzet egyik oldalszélen rézsutas két szélből áll (c), melyeket hátsó középen egész hosszúságukban varrattal illesztünk össze és aztán mély ráncokban csípjük föl. Az ez által támadt csúcsok rojtokkal díszítve az uszályra hullanak. A fehér atlasz mellény-betéttel ékített derekat, mely elől hegyesen végződik, hátul pedig két hosszú ráncolt csúcs alatt végződik, a redőzettel együtt sávos kelméből készítjük. A derék mély, szögletes kivágást mutat, melyhez a szegélyzettel állógallér és a képen látható hajtóka csatlakozik. A többi díszítéket atlasz szalagcsokrok, széles selyemrojt és arannyal élénkített bársonygaland (zsenilia) képezik.

 

The long train blue atlas skirt's hem trimmed with 6 cm wide pleated flounce and 5 cm wide tape, over this gently gathered white lace falls. The front skirt panel covered by a deeply chase ending 115 cm long part from stripy, white lawn, this at the center picked up by upwards lapped two pleats. This part surrounded on both sides by two upon falling drapery parts, for these a and b give directions; a shows the puffy upper part, this is plain infront, but the upper side attached to the waistband, also the back part -according ot crosses and points- setted into deep pleats. The shorter lower b part on the upper side simply sewn to the skirt's side seam. The back panel is from two parts bias on one side (c), these at the back middle in full length sewn together and then picked up with deep pleats. The darts created this way trimmed with fringes falling onto the train. The bodice decorated with white atlas vest insertion, this ends with a dart infront, and at the back ends under two long gathered edges, along with the tunique made from the designed fabric. The bodice shows a deep, square cut, to this with the facings a standing-collar and lapels attached, see as on the picture. The other decorations are atlas ribbon bows, wide silk fringe and golden vivified velvet chenille.