Újdonságok a fehérnemű terén 1887/Novelties within undergarment's sphere 1887

2014.09.10 10:28

A pamutszövetek napról napra nagyobb tért hódítanak a fehérnemű terén, napról napra inkább leszorítják e térről a vásznakat. A személyes fehérnemű között a hölgyek nappali ingei az egyedüliek, melyek még túlnyomólag vászonból, batisztból készülnek, bár egészségi szempontból ezekkel is sikeresen versenyez a shirting. A Jäger-féle rendszer ugyanis már nem csupán a trikotot ajánlja, hanem más finom, könnyű gyapotszöveteket is, melyek batiste de laine vagy beigehez hasonlóak, továbbá pamut és selyemszöveteket, puha, finom flanelleket stb. melyek mindannyian kitűnően mosódnak. Mindezen szövetek világos alapon finom, tarka hosszcsíkokkal, egyszínű krémszínűen, szürkén, divatszínűen vagy finoman kockázva dívnak és nappali, valamint hálóingeknek, zekéknek, nadrágoknak stb. dolgoztatnak fel. A díszt fehér vagy színes rovátkolás és szálkaöltések, valamint színes szalagcsokrok képezik.

A nappali ingek, melyek eddig oly fényűző dísszel készültek, lassanként az egyszerű, sima francia-ing által helyettesíttetnek. A francia-ing úgy szabásra, mind kivitelre nézve célszerű és kényelmes. Oldalasalyok (zwicklik) nélkül készül, tehát csak egy varrással bír kar alatt, a felső szélen csak rovátkolva van vagy keskeny csipkét mutat s a mell fölött akként képez ráncokat, hogy az előli törzsrészen a felső szél alatt kivarrt lyukakba szalagocska húzatik.

A nadrág is más formát nyert. Széles övvel készült a csípő ráncainak elkerülésére. Jóval megrövidült amennyiben csak kevéssé ér térden alul, viszont megbővült és térden alul ráncoztatván, ott hímzett fodrot nyer. A csukódás oldalt vagy hátul történhetik: első estben a nadrág olykor egészen zárva van és különben is bővebb és tökéletesebb.

Azáltal, hogy a hálóingek oly általánosakká váltak, a hálózeke is megváltozott alakra nézve és majd fodorító köpeny*, majd pongyolazeke szerepet játszik. Hátul és oldalt testhez áll, elől pedig nagy ráncozást vagy fodrokat és hímzést mutat.

Mi a fehérnemű díszítését illeti, a fényűzésnek tán még az eddiginél is nagyobb tere nyílik. Mostanában a sűrű simahímzés örvend különös kedveltségnek s úgy az áttört angol, mint a Madeira hímzést némileg háttérbe szorította. A második kedvelt díszíték a horgolás, mégpedig széles betétek és csipkék alakjában, melyek jellegre nézve a receguipure-re hasonlítanak.

A fehérnemű jelzést illetőleg személyes fehérneműre minél apróbb római betűk választatnak. A jelzés lehet fehér vagy színes. Színes szélű zsebkendők legelegánsabbak a kiírt névvel sodrottöltésben, a szélnek megfelelő színekben. Monogramok csak egyszínűen hímezetvén, legfeljebb egy második színnel finoman szegélyeztetnek.

Magyar Bazár, 1887. Augusztus 1., 15. szám

*Fésülködő köpeny

 

Drillings grain bigger ground day by day within undergarment's sphere, day by day rather more keeping down from this sphere the linens. Among personal lingeries ladies' chemises are the only ones mostly still made of linen, batiste tho' in sanitary aspect shirting successfully challanges with these. The Jäger-sort system namely doesn't only advice tricot, but other soft, light cotton fabrics too, similar with batiste de laine or beige, furthermore drilling and silk fabrics, light, soft flannels etc. these all are perfectly washable. All of these fabrics are fashionable in light basic color with fine, motley, lenghtwise stripes, uni-coloured on créme, grey, fashion coloured or gently checked en vogue and used for chemises, also night gowns, jackets, drawers, etc. Decorations are made from  white or colourful notches and string-stitches, also colourful ribbons.

The chemises, made with sumptuous luxury formerly, are slowly replaced by the plain, simple french chemise. French chemise in regard of pattern and construction is practical and comfortable. Made without underarm gores (zwickli), so only has one seam under the arm, on the upper side only scalloped or shows a narrow lace and above the breasts creating the foldings that way the front part's upper edge pitted and a ribbon inserted.

Drawers had gained different shape too. To prevent tucks on the hips a wide yoke attached. Became really shorter, if only hardly goes under the knees, but got wider and gathered under the knees, there gains embroidered flounces. Closure can be at the side or back: in the first case the drawers sometimes wholly closed and otherwise wider and imperfect.

Thereby that night gowns had become general, night jacket changed too in shape and almost plays the role of the combing cape or dressing sacque. At the back and sides tight fitting, in front shows big tucks or flounces and embroidery.

Touching undergarments' decorations, for luxury a never before space had opened up. Recently dense white needle-work prefered especially and so the open-worked English and Madeira embroidery slightly effacemented. The second favoured trimming is crochet, and as wide insertions and lace shapes, in regard of type similar with filet guipure.

About the signals on lingeries, on personal lingeries small Roman letters are chosen. The sign can be white or coloured. Colourfully edged handkerchiefs are more elegant with the name written of twisted-stitches in similar colour as the edge. Monograms are simple uni-coloured embroideries, at the most with a second colour gently edged.

"Magyar Bazár" 1887. August 1., 15th issue

Francia-ing/French chemise                                       Nappali női ing/Chemise

Női nadrágok/Drawers                                                                                          Állógallér hölgyeknek

                                                                                                                          Standing collar for ladies

Kötött illemszoknyák horgolással díszítve/Knitted modesty petticoats trimmed with crochet

Pongyola fűző/Negligée corset                                             Pongyolazeke/Dressing sacque

Hálóing és hálózeke/Night gown and night jacket