Divatos fehérneműk 1876/Stylish undergarments 1876

2015.01.27 14:10

Mit ezelőtt egy évvel a fehérneműről, jellegéről és változásairól írt cikkünkben mondottunk még ma is érvényes és csupán azt kell megállapítanunk, mit a divat e pillanatban a régebbi minták hosszú sorához csatol, hogy a választék nagyobb és dúsabb legyen. És csakugyan az új és szép minták választéka, különösen a díszíték berendezését és összeállítását illetőleg oly nagy, hogy akarva se szoríthatnánk meg előadását és ezúttal egész számunkat női fehérneműnek szenteljük, anélkül, hogy ezen feladatot kimeríteni képesek volnánk.

A néhány éve oly jogosan felkarolt kézi hímzés, melyet azon nagy tömegek után, miket Madeira szigetén készítenek "madeira hímzésnek" neveznek, ismét az első helyet foglalja el és számtalan szép új rajz kínálkozik az utánmunkálásra. De ezen csinos díszíték mindamellett fáradtságos, ha tudniillik magunk akarjuk készíteni, készen véve pedig nagyon drága, amiért a sikeresen szövött díszíték, a trimming mely tartóssága mellett nagyon csinos is, mindig nagyobb sikerrel csatlakozik a divatos fehérnemű díszítékhez; keskeny, szilárd széle különösen alkalmas a géppeli munkálásra és azt kényelmesen tűzdelhetjük, két kelmerész közé illeszthetjük vagypedig megborítva fölvarrhatjuk. A ráncdíszítékek szintén a kedvelt kiállításokhoz tartoznak és majd rézsent, majd egyenes szálmenetben használják ingekhez, otthonkákhoz valamint nadrágokhoz, alsószoknyákhoz és fodorítási köpenyekhez. Ingekhez és otthonkákhoz mindig a varrott, azaz a géppel tűzdelt ráncdíszítéket használjuk, könyebb kelmék díszítéséhez a szövött ránckelmét ajánljuk, melyet a ráncok különféle szélességben egészen sűrűn vagypedig öbölvarrat csíkokkal nagyobb fehérnemű kereskedésekben készen kapunk. A levarrás föltűzdelt rézs szeletek vagy csíkok által történik, melyek e célra már rég használvák s egyes csipkék és hímzett részek összeillesztéséül is szolgálnak. A hímzett betéteket többnyire azon dús készletből választjuk, melyet a hímzőgép szolgáltat. A csipkék közt első helyet foglalják el a valódiak és az utánzott Valenciennes csipkék, egyszerű rátétekhez az úgynevezett éternelles-ek maradnak kegyben. A szép ír csipkék, finom horgolás, néha rece guipure, és alsószoknyákhoz s pongyolákhoz tüll áthúzás méltólag képviselik a kézimunkát a fehérnemű díszítésénél. Újabban különösen kedvelik a kelmefodrokat keskeny, tűzdelt szegéllyel és apró rátét díszítékkel, melyeket a tűvel simított ráncokba szedünk és tűzdelt szelet alatt varrjuk fel. Varratul alátűzdelt, keskeny rovátka szeletek, trimming vagy csipkék szolgálnak. A különféle csipke mellett megemlítjük még az apró hímzésszeleteket, rakottránc kelméből és azoknak ajánlatos használását a kedvelt otthonkákhoz, meleg, vastag piké barketből. Az öltözékeknél annyira kedvelt rakottránc a fehérneműnél is érvényesül, csakhogy a mosásnál sokkal több fáradtsággal jár, hogysem gyakrabban használhassuk.

A jelen számunkban előadott ingek alap alakja nem nyújt nevezetest, másrészt pedig az ingek szabályos készítését ismertnek föltételezzük, csupán azt hangsúlyozzuk, hogy az egyes magyarázatoknál mindig a hónalatti rézsent varrás hosszát jelezzük és ehhez képest az egész törzsrész alsó szélességét, míg ellenben a szabás csupán középig ér. Helyesen tesszük, ha előbb a törzs oldalvarratait és az alsó szegélyt munkáljuk és a díszítékkel ellátott ujjat azután foglaljuk az ujj lyukba, mert ezek legtöbbnyire a nyakkivágást egészítik ki. A mellhasítékot bevágjuk és legújabban a kelmének sima csatlakozásához használjuk, úgy, hogy mindkét hasítékszélt a végszegélyhez varrjuk, hogy mindkettő simán borítsa meg egymást anélkül, hogy a törzs kelméjében a régebben szokásos ráncokat igényelné.

A nadrág mégkevésbbé változik alap alakjában, és bőségét s hosszúságát, elől vagy oldalt kapcsolását illetőleg a személyes óhajtásnak szabadságot enged, és a régebben közölt képek és szabások teljesen érvényesek. A mindennapi használatra valók most is keskeny szegélyt és efölött valamely díszítéket mutatnak; az egészen egyszerűeket kretonból, dimitiből, stb.-ből, a széles szegélyben munkált rovátkaszélt vagy alátűzdelt rovátkazsinór díszíti. A dúsabb díszítékek nagy választékot nyújtanak. Gyakran színes selyem szeleteket is tesznek a csipkék alá, minek ez esetben oldalt alkalmazott szalagcsokor felel meg. Még mindig divatos, hogy a nadrágot és a rövid, úgynevezett dísz alsószoknyát egyenlően díszítsük, míg ellenben a hosszabb szoknyákat a kivágott alsóderékkal és pongyola otthonkával vagy fodorítási köpennyel egyeztetjük össze, hogy ily módon könnyed ruha alatt összhangzó alsóruhát, vagypedig uszályszoknyából és otthonkából, vagy fodorítási köpenyből csinos pongyolát állíthassunk össze.

Mai számunkban még a hálóingekre és háló otthonkákra fordítjuk figyelmünket; az évek óta kedvelt előing alak, a dúsan díszített otthonkákat azonban inkább pongyola öltözékhez használhatjuk, a tulajdonképpeni háló otthonkák egyszerűbbek. A lenge éjji hálókat még mindig szeretik recéből vagy horgolásból, ámbár a többség vászon vagy shirting hátsó főkötők felé hajol, és ezzel berekesztjük tudósításunkat.

A Divat, 6. szám, 1876. Március 19.

 

What we have said a year ago about lingeries, the article written about the aspects and changes, still current and we can only establish what fashion at this moment joins to the long row of former samples, to make the muster bigger and more opulent. And indeed the muster of new and neat samples, especially touching setting and assemblage of decorations are so big, that if we would want to couldn't limit the presentation and this time the whole issue is dedicated to female undergarments without, that we could distress this challenge.

A few years ago rightfully embraced hand embroidery, after the big mass made at Madeira island, called "madeira embroidery" again priored and in countless neat, new samples presented to rework. But this pretty trimming nevertheless is laborious, if namely we want to make it ourselves, and very expensive to buy as ready-made, due the successfully woven decoration, the "Trimming", beside the it's durability very neat too, joins to the lingerie decorations with evermore growing success; it's narrow, stiff hemline is especially suitable to work with machine and can be stitched easily, can be sandwiched between two fabric pieces or else can be sewn up coveringly. Pleated flounces also pertain to the favoured models and in bias, or straight with the grain used for chemises, dressing sacques also drawers, petticoats and combing capes. For chemises and dressing sacques always the stitched, that is machine made pleats are used, to ornate lighter fabrics we advice woven pleated material, available as ready-made at bigger lingerie stores with the pleats in different sizes, wholly dense, or with boxpleated lines. The facings made with stitched bias tapes or straight tapes, long ago used for this purpose, and serve to attach some laces and embroidered parts too. Embroidered insertions are mostly chosen from that opulent kit, what the embroidery machine offers. Among laces the first place taken by the originals and false Valenciennes laces, for simple insertions the so called éternelles keep priority. Neat Irish laces, fine crochet, sometimes filet guipure, and for the petticoats and wraps tulle needle-work respectably represent handicrafts to ornate lingeries. Recently fabric flounces are especially favoured with narrow facings and small insertion trimmings, this gathered with needle in spaded finish and sewn up under a tape. As seamline under stitched, narrow notch tapes, trimming or laces serve. Beside various laces we mention small embroidery bands from pleated fabric and adviced to add on dressing sacques from warm, stiff pique-barchet. Dresses' favoured pleated flounce prevail on lingeries too, but during washing requires more trouble, rather before to use it oftenly.

The presented basic shapes of chemises in this issue won't show anything noted, otherwise we take it granted to know the proper way of tailoring chemises, we only emphasize, that during each explanation, always the armpit's seam length noted and compared to this the full body's bottom width, while the pattern only reaches the middle. It's correct if first the body's side seams and bottom hem are done, and the trimmed sleeves afterwards setted into the armhole, because these mostly supplement the neck cut. The breast split is opened and recently used as the body's simple closure, that so both split sides are sewn to the final hem, so both simply lap each other, without that form the body's fabric would require the formerly common gatherings.

Drawers had changed so much the less in basic shape, and touching width, length, closure in front or at a side gives freedom to personal wish, and the formerly presented pictures and patterns are wholly current. The commonly used ones now too show narrow pintucks and above this some sort of trimming; very simple ones are from creton, dimity, etc. decorated with notch trim in very wide hem or understitched notch cords. Opulent trimmings offer greater muster. Often coloured silk Tapes inserted under the lace, to this in this case at the sides ribbon bows attached. It's still stylish, that the drawers and the short, so called modesty petticoat are decorated equally, but the long petticoat corresponds with the cut corset cover and dressing sacque or combing cape, so this way under the light dress harmonious undergarments, or from train petticoat and dressing sacque or combing cape a pretty wrap can be assembled.

In this issue we give attention to night gowns and night jackets too; the long ago prefered chemisette shape, but the opulently decorated jackets rather used as wrapper gowns, the true night jackets are simple. The flimsy night hair-nets are still favoured from filet or crochet, but many prefer linen or shirting caps, and with this we finish this article.

A Divat, 6th issue, 19. March 1876

Nappali női ingek/Chemises

Piké és shirting otthonkák/Piqué and shirting dressing sacques

Hálóing és fodorítási köpeny/Night gown and combing cape

Női nadrágok/Drawers

Éjeli főkötő és hajháló, reggeli főkötő/Night cap and hair-net, morning cap

Reggeli öltözék alsószoknyával és otthonkával/Morning gown assemblaged from petticoat and dressing sacque